Kafedrada 3 ва 4 bosqich talabalari “Teri tanosil kasalliklar” fani bo’yicha talim oladi. Kafedra institut klinikasi hamda talabalar poliklinikasida joylashgan.

O’quv dasturida keltirilgan adabiyotlar ro’yxati.

I. Asosiy:
1. Mannanov A.M., Xaitov Q.N. Bolalar teri va tanosil kasalliklari.- Darslik. Toshkent: Iqtisod-Moliy, 2016.- 560 b. (kirill va lotin imlosida)
[ToshPTI ARM fondida elektron variantida mavjud];
2. Gorlanov I.A. Bolalar dermatovenerologiyasi. Darslik. M: GEOTAR-Media, 2017. –s. 512.
[ToshPTI ARM fondida elektron variantida mavjud];
3.Shadiyev H.K., Ahmedov. Teri-tanosil kasalliklari.T:, 2009. (lotin imlosida);
4. Vaisov A.Sh. Teri va tanosil kasalliklari. Toshkent., 2004. – 316 b.;
5. Skripkin Yu.K. Teri-tanosil kasalliklari. M.Medicina: 2005 (rus tilida).

II. Qo’shimcha:
1. Arifov S.S., Nabiyev T.A., Sabirov U.Yu. Jinsiy yo’l bilan yuquvchi
infekcsiyalar. T., 2004. – 159 b.;
2. Arifov S.S., Abidova Z.M. Terining zamburugli kasalliklari.T. 2004 j. – 135 b.;
3. Mukarramov M.A. Teri-tanosil kasalliklari. Toshkent. 2002. – 132 b. (rus tilida);
4. Skripkin Yu.K., Mordovcev V.N. Teri-tanosil kasalliklari. 1999. M:, v 2-h tomah (rus tilida);
5. Arifov S.S. Umumiy amaliyot shifokorlari uchun dermatavenerologiyadan qo’llanma. T:, 2004.