Talabalar uchun

Ilmiy va ilmiy pеdagogik - kadrlarni tayyorlash bolimini Toshkent pediatriya tibbiyot institutining asosiy binosida joylashgan. Ilmiy va ilmiy pеdagogik - kadrlarni tayyorlash boliminida  katta ilmiy xodim izlanuvchilar ozlarining ilmiy - tadqiqot izlanishlarida va yuqori sifatli ilmiy-pеdagogik kadrlar tayyorlashda yordam oshishlari mumkin.