Ответственней за СНО на кафедре к.м.н., доцент Тилавов Уктам Хамраевич тел: +998-99-020-72-83 e-mail: uktamxamraev88@gmail.com

Устав СНО