Ilmiy – pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi tibbiyot yo‘nalishi bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qiladi hamda sohada ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash ishlarini amalga oshiradi.

Ilmiy – pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limining eng muhim vazifasi tanlangan ixtisoslik bo‘yicha nazariy bilimlarni chuqurlashtirish uchun doktorantlarga kerakli shart-sharoitlarni ta’minlash va doktorantlarning shaxsiy ishlarini to‘g‘ri rasmiylashtirishdir.