Dekanat 1972-yilda Sog’liqni saqlash Vazirligining buyrug’i asosida O’rta Osiyo pediatriya meditsina instituti dekanat tashkil etilgan. 1977 yildan boshlab I va II pediatriya fakultetlari tashkil etilgan. Dekanat faoliyati O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Oliy ta’lim muassasasi nizomi bo’yicha boshqariladi va institutning tarkibiy tuzilmasi hisoblanadi.

1972-1977 yillarda dekan lavozimida professor F.X.Nazarmuhamedov, 1976-1977 yillarda professor O.T.Oqilovlar faoliyat ko’rsatgan. II pediatriya fakultetiga 1977-1979 yillarda professor V.A.Alimov, 1979-1981 yillarda professor F.X.Nazarmuhamedov, 1982-1983 yillarda professor N.O.Zokirov, 1985-1986 yillarda dotsent G.L.Vasilenko, 1986-1996 yillarda professor P.S.Djalilov dekanlik qilganlar. 1997 yildan professor H.K.Shodiyev, 1999 yildan professor H.F.Fayziev, 2000-2012 yillarda professor I.A.Qosimov faoliyat ko’rsatganlar. 2012 yildan II pediatriya fakulteti dekani laavozimida professor B.M.Tadjiev faoliyat ko’rsatmoqda