Kanselyariya mustaqil faoliyat ko’rsatuvchi tarkibiy organ hisoblanadi, u institut Ustaviga muvofiq rektorga bo’ysunadi.

Kanselyariya o ‘Z faoliyatini o’ zbekiston Respublikasi qonunlari, o ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, qarorlari va ko’ rsatmalari, o ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Farmonlari, qonunlari, buyruqlari va farmoyishlari, Hay’ at qarorlari, o ‘ zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Markaziy davlat arxivi boshqarmasi va Toshkent shahar davlat arxivi tomonidan belgilangan qoidalar, Toshkent Davlat arxivining tegishli o ‘ zbekiston Respublikasining normativ-metodik hujjatlari.

Kanselyariya hujjatlarni qabul qiladi, kiruvchi va chiquvchi yozishmalarni, ichki buyruqlarni ro’yxatdan o’tkazadi va ularni mas’ul shaxslarga topshiradi.