Til o‘rganish kurslari 

Til ta’limi markazi xorijiy tillari (ingliz tili, IELTS, tibbiy ingliz tili) kurslariga barcha xoxlovchilarnitaklif qiladi.

Ta’lim davomiyligi tinglovchilarning tayyorgarlikdarajasi va tilning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelibchiqqan holda 3 oydan 20 oygacha davom etadi. Mashg‘ulotlar kichik guruhlarda tinglovchilarga qulayvaqtda tashkil qilinadi.

Markazda yuqori malakali mutaxassislar xizmat qiladi.Tinglovchilar uchun o‘quv qo‘llanmalar video va audiomanbalar, lug‘atlar uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Til ta’limi markazi talabalarni Davlat test markazi tomonidan akkreditatsiyadan o’tgan tillar bo’yicha o’qitadi.

Tel: +998 71 200 43 34