O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining qarori va Toshkent pediatriya tibbiyot institutining 1998 yil 4 martda 37 sonli buyrug’i asosida ToshPTI “Marketing xizmati bo’limi” tashkil etilgan. Bo’lim faoliyati O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Oliy ta’lim muassasasi nizomi bo’yicha boshqariladi va institutning tarkibiy tuzilmasi hisoblanadi.