Uning faoliyati, muhandislik va ish birliklari amaldagi qonun hujjatlariga amal qiladi, me’yoriy – huquqiy hujjatlar va maishiy faoliyati, qoidalar va qoidalarga miqdori, texnik va binolar ta’mirlash, texnik asbob-uskunalar, sanitariya va epidemiyaga qarshi rejim, yong’in xavfsizligi talablariga rioya etilishi uchun qoidalarga uchun uslubiy materiallar va Ustav instituti, instituti mahalliy normativ hujjatlari O’zbekiston Respublikasi xavfsizlik qoidalari.
Xodimlarining ish sharoitlari birligi mehnat har bir xodim bilan tuzilgan kontraktlar, shuningdek instituti ichki qoidalarga bilan belgilanadi.