1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti:
– Ijtimoiy fanlar, pedagogika va psixologiya kafedrasi
– Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, umumiy genetika kafedrasi
– Xorijiy tillar kafedrasi
– Patologik fiziologiya, gistologiya kafedrasi
– Anatomiya, patologik anatomiya kafedrasi
– Jamoat salomatligi va sog’liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
– Shoshilinch pediatriya, xalokat tibbiyoti kafedrasi
– Gospital pediatriya №1, xalq tabobati kafedrasi
– Otorinolaringologiya, bolalar otorinolaringologiyasi va bolalar stomatologiyasi kafedrasi
– Travmatologiya va ortopediya, neyroxirurgiya kafedrasi
– Anesteziologiya va reanimatologiya, bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi kafedrasi
– Fakultet bolalar xirurgiyasi kafedrasi
– Urologiya va bolalar urologiyasi kafedrasi
– Psixiatriya, tibbiy psixologiya, psixoterapiya kafedrasi
– Sud tibbiyoti va tibbiyot huquqi kafedrasi

2-Pediatriya va tibbiy-biologiya fakulteti:
– Asab kasalliklari va bolalar asab kasalliklari, tibbiy genetika kafedrasi
– Akusherlik va ginekologiya, bolalar ginekologiyasi kafedrasi
– Allergologiya, klinik immunologiya, mikrobiologiya kafedrasi
– Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasi
– Biofizika, tibbiy informatika kafedrasi
– Gospital bolalar xirurgiyasi kafedrasi
– Gospital pediatriya № 2, xalq tabobati kafedrasi
– Neonatologiya kafedrasi
– Yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari, ftiziatriya va pulmonologiya kafedrasi
– Fakultet pediatriya kafedrasi
– Onkologiya, bolalar onkologiyasi kafedrasi
– Onkologiya, onkogematologiya va radiatsion onkologiya kafedrasi

Tibbiy-pedagogika va davolash fakulteti:
– Ichki kasalliklar, nefrologiya va gemodializ kafedrasi
– Oilaviy shifokorlik №1, jismoniy tarbiya, fuqarolar muhofazasi kafedrasi
– Oilaviy shifokorlik №2, klinik farmakologiya kafedrasi
– Oftalmologiya, bolalar oftalmologiyasi kafedrasi
– Teri-tanosil kaslliklar, bolalar teri-tanosil kasalliklari va OITS kafedrasi
– Tibbiy radiologiya kafedrasi
– O’zbek tili va dabiyoti, rus va lotin tillari kafedrasi
– Umumiy xirurgiya, topografik anatomiya va operativ xirurgiya asoslari kafedrasi
– Farmakologiya, fiziologiya kafedrasi
– Xirurgik kasalliklar, harbiy-dala xirurgiyasi kafedrasi
– Endokrinologiya va bolalar endokrinologiyasi kafedrasi