O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.12.2009 yildagi qaroriga 2-ilova asosida 319-sonli «klinik rezidentlik to’g’risidagi Nizom» bilim va ko’nikmalarni kengaytirish maqsadida klinik rezidentlar ilmiy ishlarni bajarishga jalb qilinishi mumkin (referatlar tuzish, adabiyotlarni tematik tahlil qilish va ko’rib chiqish, tibbiy amaliyotdagi ba’zi qoidalarni yoritish, konferentsiyalarda ma’ruzalar bilan chiqish, yangi dori vositalarining klinik sinovlari va boshqalar). klinik Rezidentni tayyorlash rejasi.

Klinik ordinatura bo’limi faoliyati «ta’lim to’g’risida», «kadrlar tayyorlashning milliy dasturi to’g’risida» gi qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bu oliy tibbiy ta’limning ko’p bosqichli tuzilmasining bir qismi bo’lib, uning vazifasi sog’liqni saqlash muassasalarida mustaqil ishlash uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdir.