1. O’zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi «Ta’lim to’g’risida» gi Qonuni. https://lex.uz/docs/5013009

2. O’zbekiston Respublikasining 2019 yil 29 oktyabrdagi «Fan va ilmiy faoliyat to’g’risida»gi Qonuni. https://lex.uz/docs/4571490