Fakultet tarkibiga kiruvchi kafedralar:
Ichki kasalliklar, nefrologiya va gemodializ kafedrasi
Oilaviy shifokorlik №1, jismoniy tarbiya, fuqarolar muhofazasi kafedrasi
Oilaviy shifokorlik №2, klinik farmakologiya kafedrasi
Oftalmologiya, bolalar oftalmologiyasi kafedrasi
Teri-tanosil kaslliklar, bolalar teri-tanosil kasalliklari va OITS kafedrasi
Tibbiy radiologiya kafedrasi
O’zbek tili va dabiyoti kafedrasi
Umumiy xirurgiya, topografik anatomiya va operativ xirurgiya asoslari kafedrasi
Farmakologiya, fiziologiya kafedrasi
Xirurgik kasalliklar kafedrasi
Endokrinologiya va bolalar endokrinologiyasi kafedrasi

Fakultet kafedralarida 194 nafar professor-o‘qituvchilar talaba, magistrant va klinik ordinatorlarga tahsil berib, ularning soha sirlarini egallashlarida ustozlik qilib kelmoqdalar. 2022-2023 o‘quv yili yakuniga ko‘ra fakultet kafedralari professor-o‘qtuvchilarining ilmiy salohityai 53,6% ni tashkil etib, ularning 34 nafari fan doktori (DSc) va 70 nafari fan nomzodi (PhD) ilmiy darajasiga ega. Yakunlangan o‘quv yilida fakultet kafedralari olimlari tomonidan 18 ta, shu jumladan, 2 ta DSc va 16 ta PhD ilmiy darajasi uchun dissertatsiya ishi muvofaqiyatli himoya qilindi.