ToshPTI Ilg`or texnologiyalar va strategik tashabbuslar Markazi (ITST) – ushbu markaz Innovatsiya markazi vorisi bo`lib, ToshPTI 03 – oktyabr 2022 – yil № 410 buyrug`iga asosan tahkil etildi.

ITST Markazining asosiy maqsadi – xalqaro ilg`or raqamli texnologiyalarini qo`llagan holda yangi zamonaviy ilg`or raqamli texnologiya va telekommunikatsiya vositalarini boshqaruv ma`muriy va ta`lim jarayoniga tadbiq etish va muntazam ravishda rivojlantirib borish.

ITST Markazi mutaxassislarining asosiy vazifasi – bosh maqsadga erishishga qaratilgan bo’lib, quyidagilarni ustuvor vazifa sifatida ajratib ko’rsatish mumkin:

 • Mahalliy va xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda instituni raqamli modernizatsiya qilish bo`yicha takliflarni ishlab chiqish
 • Xalqaro moliya institutlari, xorijiy tashklotlarni jalb etish ishalarini tizimli tashkil etish
 • Markaz tomonidan ishlab chiqilgan yagona texnik va ta`lm usuli asosida ta`lim jarayonini raqamlashtirish
 • Markaz qoshida kerakli yuqori raqamli va zamonaviy  ta`lim va xalqaro ilmiy tadqiqot loyihlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish
 • Yuqori raqamli texnologiyalarnitexnologiyalarni o`zlashtirishda institut barcha tarkibiy bo`limlari, kafedralarini uslubiy, tahliliy va konsultativ qo`llab – quvvatlash
 • Tibbiyot va ilg`or texnologiyalar sohassida, shujumladan sun`iy intellekt, biotexnologiya va katta ma`lumotlar bazassi doirasida tadqiqotlar olib borish
 • Tibbiyot va ilg`or texnologiyalr soxasida tahliliy va strategik hujjatlarni tayyorlash
 • Tibbiyot va ilg`or texnologiyalr soxasida xalqaro loyihalar amaliyotini bajarish
 • Elektron universitet 3.0 konsepsiyasi asosida tadbiq etiladigan barcha infratuzilmali loyihalarini tadbiq etish va qo`llab quvvatlash
 • Smart Campus Network tizimiga kiruvchi va strategik axamiyatga ega bo`lgan raqamli texnologiyalrni muntazam ishlashi va rivojlanishi ta`minlash
 • Start-up loyihalarni amalga oshirish bo`yicha akseleratsiya va inkubatsiya faoliyatini olib borish
 • Institut video konferens tizimi loyihasini amalga oshirish va uni rivojlantirish
 • Mahalliy va xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda instituni raqamli modernizatsiya qilish bo`yicha takliflarni ishlab chiqish
 • Xalqaro moliya institutlari, xorijiy tashklotlarni jalb etish ishalarini tizimli tashkil etish
 • Markaz tomonidan ishlab chiqilgan yagona texnik va ta`lm usuli asosida ta`lim jarayonini raqamlashtirish
 • Markaz qoshida kerakli yuqori raqamli va zamonaviy  ta`lim va xalqaro ilmiy tadqiqot loyihlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish
 • Yuqori raqamli texnologiyalarnitexnologiyalarni o`zlashtirishda institut barcha tarkibiy bo`limlari, kafedralarini uslubiy, tahliliy va konsultativ qo`llab – quvvatlash
 • Tibbiyot va ilg`or texnologiyalar sohassida, shujumladan sun`iy intellekt, biotexnologiya va katta ma`lumotlar bazassi doirasida tadqiqotlar olib borish
 • Tibbiyot va ilg`or texnologiyalr soxasida tahliliy va strategik hujjatlarni tayyorlash
 • Tibbiyot va ilg`or texnologiyalr soxasida xalqaro loyihalar amaliyotini bajarish
 • Elektron universitet 3.0 konsepsiyasi asosida tadbiq etiladigan barcha infratuzilmali loyihalarini tadbiq etish va qo`llab quvvatlash
 • Smart Campus Network tizimiga kiruvchi va strategik axamiyatga ega bo`lgan raqamli texnologiyalrni muntazam ishlashi va rivojlanishi ta`minlash
 • Start-up loyihalarni amalga oshirish bo`yicha akseleratsiya va inkubatsiya faoliyatini olib borish
 • Institut video konferens tizimi loyihasini amalga oshirish va uni rivojlantirish

Ilg`or texnologiyalar va strategik tashabbuslar Markazi jamoasida o’qituvchilik, tashkiliy ishlar, murabbiylik ishlarida yutuqlarga erishgan, ta’lim jarayonida foydalanilayotgan AKT bo’yicha o’quv –uslubiy materiallar muallifi bo’lgan, o’z ishining yuqori malakali mutaxassislari (kasbiy tanlovdagi g’alaba, olingan grant va loyihalar, stipendiyalar va h.k) faoliyat olib bormoqda.           

Markaz faoliyati ToshPTI ning barcha markaz, bo’lim va kafedralari bilan hamjihatlikda amalga oshirilmoqda.