Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Axborot Resusrs Markazio’quv yurtining tarkibiy qismi o’lib, institute Ustavi va o’z Nizomiga asosan ish faoliyatini olib boradi. O’zining amaliy ishida rektorning buyruq va topshiriqlariga rioya qiladi. Axborot Resusrs Markazining asosiy vazifalari – zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda foydalanuvchilarning muntazam va mustaqil ravishda ta’lim olishga ko’maklashadi. Ta’lim muassasasi sohasiga va faydalanuvchilarning axborotlarga bo’lgan ehtiyojlariga muvofiq Axborot Resusrs Markazi fondini shakillantiradi, ma’lumotlar bazalarini, elektron katalog va kartotekalarni tashkil etadi va yuritadi. Insititut Axborot Resusrs Markazi o’z faoliyatida barkamol avlodni shakillantirishga yo’nailtirilgan demokratik, huquqiy, ijtimoiy – iqtisodiy ko’p qirrali mafkurani aks ettiradi. Yosh avlodni Vatanga mehr – muhabbat ruhida tarbiyalashda amaliy yordam ko’rsatadi.