Dekanat institutning o‘quv-ilmiy va ma’muriy bo‘linmasi hisoblanib, fakultet tarkibiga kiruvchi kafedralarda malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashni, o‘quv-uslubiy, ilmiy, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni, davlat ta’lim standartlari, o‘quv rejalar, o‘quv dasturlar bajarilishini muvofiqlashtiradi. Dekanat shtat birligi amaldagi me’yoriy-huquqiy hujjatalar asosida belgilanadi va institut rektori tomonidan tasdiqlanadi.