Institut murabbiylar kengashi 1979 yili Institut Ilmiy kengashining qarori bilan tashkil etilgan. Murabbiylar kengashi o’z faoliyatini O’zbekiston Respublikasining qonunlari, Institut Ustavi va Institut murabbiylar Kengashining Nizomi asosida olib boradi. Murabbiylik kengashini rector tomonidan tayinlanadigan rais boshqaradi. Institut murabbiylar kengashi tarkibiy bo’limlaridan biridir.