Ilmiy kadrlar tayyorlash bo‘limi 1972 yilda tashkil topgan. 2005 yilda O‘zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasining № 07G‘8-68 – sonli topshirig‘i va 2005 yil 25 avgustdagi № 8G‘7-04-127 sonli modеmogramma asosida ilmiy va ilmiy pеdagogik – kadrlar tayyorlash bo‘limi dеb hisoblanadi. 2022-yildan boshlab Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar bo‘limi deb ataladi.

ToshPTIning ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlari

Institutda tibbiyot sohasida, ayniqsa pediatriya yo‘nalishidagi dolzarb ilmiy va amaliy muammolaridan kelib chiqib barcha teoretik va klinik kafedralarning ilmiy yo‘nalishlari ustuvor muammolarga bag‘ishlangan va O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan.

ToshPTI tomonidan Davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajarilgan ilmiy-tadqiqot ishlari O’zbekistondagi fan va texnologiyalar rivojlanishining asosiy dolzarb yo‘nalishlariga mos ravishda amalga oshirilgan hamda quyidagi vazifalarni yechishga yo‘naltirilgan, jumladan:

– Sog‘liqni saqlash sohasida davolash-tashxislash jarayonlarni boshqarishda foydalanish uchun yagona axborot texnologiyasi tizimini va elektron hujjat tarmoqlarini yaratish;

– Axborot texnologiyalari, bashoratli va matematik modellashtirish yordamida profilaktik sog‘liqni saqlash modeliga o‘tish ilmiy asoslarini ishlab chiqish, nazorat va o‘qitish yo‘llarini takomillashtirish;

– Yangi tibbiy va tashxis uskunalarning turlarini (vositalar, qurilmalar, uskunalar, test tizimlari va boshqalar) va biologik implantlarni, shuningdek noinvaziv yoki minimal invaziv usullardan foydalanish uchun yangi texnologiyalarini yaratish;

– Homiladorlik va tug‘ish patologiyalari, bolalar va kattalarda ijtimoiy ahamiyatga ega yuqumli va yuqumsiz kasalliklarning patologik alomatlarini preklinik va erta bosqichlarda oldindan aniqlash maqsadida skrining diagnostika usullarini yaratish;

– Reproduktiv va klimakterik davrdagi ayollarning hamda jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanuvchi bolalar va o‘smirlarning salomatligini muhofaza qilish uchun samarali texnologiyalarni ishlab chiqish;

– Organizmning individual reaktivligi (genetik, immunologik, biokimyoviy va boshqa) va rezistentligini hisobga olgan holda inson salomatligiga ekologik, ishlab chiqarish, alimentar va meteo-bog‘liq omillarning salbiy oqibatlarini prognozlash va oldini olish tizimlarini ishlab chiqish;

– Odam organizmida patologik sharoitlarning genetik polimorfizmi va boshqa omillarini aniqlash asosida kasalliklarni differensial terapiyasi va yangi davolash usullarini ishlab chiqish.

Institutning ilmiy salohiyati

Фаолият кўрсаткичи
2020 йил2021 йил2022 йил
Профессор-ўқитувчиларининг умумий сони520520560
Илмий салоҳият (%) жумладан:55,757,156,8
фан докторлари (DSc) сони879294
фан докторларининг (DSc) ўртача ёши575858
45 ёшгача фан докторлари (DSc) сони788
фан номзодлари (PhD) сони203205220
фан номзодларининг (PhD) ўртача ёши525353
45  ёшгача фан номзодлари (PhD) сони303134
 Диссертация ҳимоялари сони, жумладан:363643
фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун11710
жумладан ўз вақтида536
фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун252933
жумладан ўз вақтида6721

Institutning ilmiy mahsuloti

Фаолият кўрсаткичи2020 йил2021 йил2022 йил 
Жами  умумий сони, шундан:147916432351
Республика илмий журналларида546574627
Халқаро илмий журналларда (бошқа  маълумотлар базасига кирган)10521562
«Scopus» маълумотлар базасидаги журналларда102112114
«Web of Sceinse» маълумотлар базасидаги журналларда546269
Республика анжуман тўпламларида (тезислар)332344674
Халқаро анжуман тўпламларида (тезислар)14752405
Дарсликлар111026
Услубий тавсияномалар474870
Ўқув қўлланмалар538697
Монографиялар323740
Ихтиро учун олинган патентлар сони3613
Фойдали модел учун олинган патентлар сони 12
Дастурий маҳсулотлар учун олинган гувоҳномалар сони4796152

Oliy ta’limdan keyingi ta’lim institutida tahsil olayotgan izlanuvchilar jami 174 ta xodim

Изланувчилар сони, жумладан:2021 йил2022 йил2023 йил 
  Таянч докторантлар (PhD) сони404365
1-босқич152826
2-босқич101128
3-босқич15411
 Докторантлар (DSc) сони634
1-босқич411
2-босқич121
3-босқич12
 Стажёр – тадқиқотчилар223
 Мустақил  таянч докторантлар (PhD) сони 10210090
1-босқич482125
2-босқич344521
3-босқич203444
 Мустақил  докторантлар  (DSc) сони111212
1-босқич642
2-босқич264
3-босқич326