Bo’limda birinchi bo’lib 1974 – 2006 yilgacha Kostyuchenko Tamara Azizovna faoliyat ko’rsatgan.

2006 – 2008 yilarda Zokirova Nargiza Bahadirovna ilmiy va ilmiy pеdagogik – kadrlar tayyorlash bolilimini boshqarganlar.

2008 yildan hozirgi kungacha bolim boshligi Abzalova Shaxnoza Rustamovna.