PEDIATRIYA YO’NALISHIDAGI FANLAR BO’YICHA MUAMMO HAY’ATI

2022-2023 o’quv yili uchun Pediatriya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2023-2024 o’quv yili uchun Pediatriya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2022-2023 o’quv yili uchun Pediatriya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2023-2024 o’quv yili uchun Pediatriya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2022-2023 o’quv yili uchun Pediatriya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

2023-2024 o’quv yili uchun Pediatriya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

XIRURGIYA YO’NALISHIDAGI FANLAR BO’YICHA MUAMMO HAY’ATI

2022-2023 o’quv yili uchun Xirurgiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2023-2024 o’quv yili uchun Xirurgiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2022-2023 o’quv yili uchun Xirurgiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2023-2024 o’quv yili uchun Xirurgiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2022-2023 o’quv yili uchun Xirurgiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

2023-2024 o’quv yili uchun Xirurgiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

TIBBIY-BIOLOGIK YO’NALISHIDAGI FANLAR BO’YICHA MUAMMO HAY’ATI

2022-2023 o’quv yili uchun Tibbiy-biologik fanlar bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2023-2024 o’quv yili uchun Tibbiy-biologik fanlar bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2022-2023 o’quv yili uchun Tibbiy-biologik fanlar bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2023-2024 o’quv yili uchun Tibbiy-biologik fanlar bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2022-2023 o’quv yili uchun Tibbiy-biologik fanlar bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

2023-2024 o’quv yili uchun Tibbiy-biologik fanlar bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

TERAPIYA YO’NALISHIDAGI FANLAR BO’YICHA MUAMMO HAY’ATI

2022-2023 o’quv yili uchun Terapiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2023-2024 o’quv yili uchun Terapiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi tarkibi

2022-2023 o’quv yili uchun Terapiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2023-2024 o’quv yili uchun Terapiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi ish rejasi

2022-2023 o’quv yili uchun Terapiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti

2023-2024 o’quv yili uchun Terapiya fanlari bo’yicha Muamm Komissiyasi hisoboti