Bo’lim o’zini faoliyati sifatida tegishli O’zbekiston Respublikasining Qonun ishlab chiqaruvchi va Oliy O’quv Yurtlari Ustavi asosida faoliyat olib boradi. Bo’limni Oliy O’quv Yurti Rektori buyrug’I asosida ta’sis etilgan boshliq boshqaradi va institutni tarkibiy qismi hisoblanadi.