ToshPMI xalqaro aloqalar departamenti (XAD) ToshPMI rektoratining tarkibiy tuzilmasi bo´lib, institutning xalqaro aloqalar faoliyatini tashkil etilishini ta’minlaydi.
ToshPMI XADning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:
• ToshPMIning yuqori malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash yulidagi xalqaro aloqalar faoliyatini tivojlantirish;
• Ilmiy izlanish dasturlari doirasida qo;shma xalqaro loyohalarda ishtirok etish;
• Xalqaro seminarlar, anjumanlar utkazilishida tashkiliy ishlarni ta;minlash;
• Turli xalqaro OTM va Tibbiyot muassasalari bilan o’zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish va yulga qo’yish;
• Xalqaro ilmiy dasturlar hamda donorlar bilan ishlashda keng qamrovli informacion va konsultativ nuqtai nazaridan ko’makdoshlik;
• ToshPMI da ta´lim olayotgan xorijiy talabalat, hamda ToshPMI ga taklif etilgan xorijlik prodessor o´qituvchi va etakchi mutaxassislarni qo´llab quvvatlash.