XALQARO ALOQALAR DEPARTAMNTNING ASOSIY MAQSADI VA VAZIFALARI

Xalqaro aloqalar departamentning asosiy maqsadi chet ta´lim muassasalri bilan muttasil hamkorlik aloqalarini shakllantirish va shu bilan birga ToshPTIning ilmiy va ta´lim salohiyatini oshirishga qaratilgan faoliyatida kumakdosh bo´lish, shunigdek TashPMI nizomidan kelib chiqqan holda ToshPTI xalqaro aloqalarini rivojlantirish.

1. ToshPTI XAD ninig asosiy vazifalari:
1.1. Davlat va boshqarov organlarining meyoriyxujjatlariasosida ToshPTI raxbariyatiga ta’limning Uzbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilab qo’ yilgan ustuvor yunalish (pediatriya ishi, davolash ishi va xkz)larida xalqaro aloqalarni rivojlantirish masalalari yuzasidan taklflar kiritish;
2. ToshPTI tarkibiy tuzilmalarini faoliyatini kordinaciya qilish hamda xalqaro shartnomalar tuzish, ularni boshqarish, shunigdek halqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish bo’ yicha takliflar ishlab chiqish;
1.3. Xalqaro aloqalar yuzasidan davlat organlari va akreditaciyadan o’tgan nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ilm-fan va ta’ lim sohalari bo’ yicha xamkorlik aloqalari yuzasidan uzaro faoliyat olib borish;
1.4. Xalqaro aloqalarni muvofiqlashtirish ilm-fan hamda ta’lim yuzasidan normativ ehujjatlar ishlab chiqishda takliflar kiritish;
1.5.ToshPTI kafedralari bilan hamkorlikda hamda ToshPTI xodimlari orasidagi potencial kadrlar bilan chet el OTMlari bilan hamkorlik ishlari bo’yicha aloqa qilish;
1.6. Xorijiy talabalar, professorlar va shunigdek chetel safarini amalga oshiradigan ToshPTI professor o’qituvchiulari va talabalarini tashrif yoki safar yuzasidan xujjatlarini rasmiylashtirish da ko’mak berish;
1.7. Xalqaro tadbirlar tashkil etish, anjumanlar va uchrashuvlar tashkil etilishida amaliy ishtirok etish va koordinaciya qilish;
1.8.ToshPTI raxbariyatiga XAB faoliyati yuzasidan rejaliravishda hisobotlar berish.
2. Vazifalari. XAD o’zining asosiy vazifalaridan kelib chiqib quyidagi faoliyatni amalga oshiradi:
2.1. Xalqaro tashkilotlar va xorijiy OTM lar bilan hamkorlikda xalqaro aloqalarni sistemali ravishda shakllantirish;
2.2.ToshPTIning boshqa tashkiliy tuzilmari va kafedralari bilan hamkorlikda hamkorlikni gustuvor yo’nalishlari asosida ilmiy va ta’lim sohasida loyihalar ishlab chiqish;
2.3.TashPMIning xalqaro aloqalar sohasidagi vazifalarini va majburiyatlarini bajarishda chet el Ilmiy Markazlariva OTM lari bilan xalqaro shartnomalar doirasida tashkiliy hamda amaliy ishlar olib borish;
2.4. Xalqaro doiralarda, xalqaro OTM kengashlarida, anjumanlarda va ilmiydavralarda ToshPTI manfaatlarini ijobiy namoyish qilish;
2.5. Chet elda yoki TashPTI da malaka oshirish, almashinuv dasturlari va malaka oshirish kurslarini tashkillashtirish yuzasida TashPMI vakillari va chet el OTM vakillariga ko’maklashish;
2.6.TashPTIga tashrif buyurgan chetel OTM vakillarini Uzbekistonda qonuniy asosda, o’rnatilgan tartibda xujjatlarini rasmiylashtirishda ko’mak ishlarini tashkiletish;
2.7.Chetel OTM va etakchi tibbiyot Klinikalari bilan hamkorlik doirasida o’rnatilgan qisqa va uzoqmuddatli malaka oshirish yoki ta’lim olishda ToshPTI vakillarini tanlash va yunaltirish ishlarini tashkiletish;
2.8. Chet el talabalari qabulini tashkil etish, ToshPTI xodimlarini chet el OTM va Klinikalarida tibbiyotning ustuvor yunalishlaridan bulgan “Pediatriyaishi” “Davolashishi” kabi yunalishlarda malaka oshirish uchun donorlar qidirish;
2.9.ToshPTIni xalqaro aloqalar yuzasidan informacion analitik ma’lumotlar bilan ta’minlash;
2.10. Xalqaro aloqalarni muvofiqlashtirib turuvchi normative huquqiy hujjatlar bazasini muttasilravishda takomillashtirib borish;
2.12. ToshPTI web-sahifasini xalqaro aloqalar bo’yicha yangiliklar bilan ta’minlab turish;
2.13. TashPTIga tashrif buyurgan chet el professor o’qituvchilari ishtirokidagi tadbirlarni muttasil yoritib borish;
2.14.ToshPTI kafedralarini dolzarb mavzudagi xalqaro anjumanlar yoki forumlar, shunigdek donorlar to’ g’risida xabar doretib turish.