1. Idora hujjatlarni qabul qiladi, kiruvchi va chiquvchi yozishmalarni, ichki buyruqlarni ro‘yxatga oladi va mas’ul shaxslarga topshiradi.
  2. Ofis va arxiv ish yuritishni hujjatlar bilan ishlash qoidalariga rioya qilgan holda olib boradi, xususan:

–  hujjatlarni ish yuritishda ro‘yxatdan o‘tkazish;

–  hujjatlarning bajarilishi va muddatlarini nazorat qilish;

–  hujjatlarning amal qilish muddati tugashi munosabati bilan ro‘yxatdan chiqarish;

  • Ofis institut nomi ko‘rsatilgan o‘zining yumaloq muhriga, jismoniy va yuridik shaxslarning so‘rovlarini ro‘yxatga olish muhriga, to‘rtburchak shtampga ega.
  • Kafedra mudiri, kanselyariya va arxiv xodimlari birgalikda institut nomenklaturasini tuzadilar, Toshkent shahar davlat arxivi bilan kelishib oladilar, rektor bilan kelishilgandan keyin tasdiqlaydilar va ish yuritish uchun institut bo‘limlariga taqdim etadilar.