prezentatsiya

kafedra presentatsiyasi

Презентация

ЭКГ регистрацияси

Пирилловчи аритмия

туғма юрак нуқсонлари

FAKULTET PEDIATRIYA FANIDAN TALABALARNI TARBIYALASH UCHUN MINI – MA’RUZALARDAN FOYDALANISH. Takhirova R. N.