Kafedrada Tibbiy Pedagogika fakulteti hamda Pediatriya fakulteti 6 bosqich talabalari tahsil olishadi/

Tibbiy pedagogika fakulteti talabalarida mashgulotlar 23 kunni tashkil etadi

pediatriya fakultrti talabalari esa 50 ta mashgulot bolib, kafedra bazalari ToshPMI klinikasida, shahar Osmirlar Markazida hamda Kibray TTB da joylashgan.