2022/2023 o‘quv yilida Toshkent pediatriya tibbiyot institutiga kiruvchilar uchun ta’lim yo’nalishlari ro’yxati va test bo’yicha ularga muvofiq keluvchi fanlar majmuasi