Bo’limning asosiy ish faoliyati quyidagilar:

• Institutning faoliyatini rejalashtirish va mablag’ bilan ta’minlashni tashkillashtirish:
• Shtat jadvallarini, byudjet va byudjetdan tashqari mablag’larini xarajajatlar smetasini tuzish.
• Institutning xisob bo’limi va institut boshqa tuzilmalari bilan xamkorlikda institutni ta’minlashga ajratilgan shtat va pul mablag’laridan to’g’ri foydalanish, o’rinsiz yoki ortiqcha xarajatga yo’l qo’ymaslikka erishish.
• Rejali xisobotlarni tayyorlash.
• Byudjet va byudjetdan tashqari mablag’larni xarajatlar smetasidagi moddalar bo’yicha taxlil etish.

Bo’limning ish faoliyatini boshqarish:

• Bo’lim bo’lim boshlig’i tomonidan boshqariladi.
• RMB boshlig’i institut rektori tomonidan egallayotgan lavozimiga tayinlanadi va undan ozod qilinadi.
• Bo’lim iqtisodchilari bevosita bo’lim boshlig’iga bo’ysunadi.
• Bo’lim boshlig’i bo’lim nizomlariga va institut Ustaviga asosan ish faoliyatini yurgizadi.

Reja moliya bo’limining strukturasi: bo’lim 3 shtat birligidan tashkil topgan:

• Bo’lim boshlig’i
• 1- toifali iqtisodchi
• 2- toifali iqtisodchi