ToshPTI Test markazi 1993 yilda tashkil topgan.
Test markazini tashkil qilinishining asosiy maqsadi uzluksiz ta’lim tizimiga o’tish, uning samaradorligiga erishish, oliy ta’lim islohi asosida sog’liqni saqlash tizimi uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash sifatini oshirish maqsadida talabalar bilimini ob’ektiv baholash; uning natijalari asosida o’quv jarayonini doimo mukammallashtirib borish. Test markaziga 1993 – 1994 y. prof. A.K.Xozhiev, 1994 – 1996 y. prof. A.B.Akbarov, 1996 – 1997 y. prof. A.I.Iskandarov, 1997 – 1998 y. prof. X.N.Fajziev, 1998-2014 y. R.T.Nishanbayev, boshliq lavozimida ishlagan. 2015 yildan hozirgi vaqtga qadar boshlig’i lavozimida, dotsent, t.f.n., A.K. Tursunbayev ishlab kelmoqda.