Bolalar stomatologiyasida animatsiyalar

Ogiz bo’shligi biologiyasi (Боровский Е.В.) – 2001 yil

endodontiyadan rangli atlas

Bolalar terapevtik stomatologiyasi

Asosiy tish kasalliklarining oldini olish chora-tadbirlari

Asosiy tish kasalliklarining oldini olish

Bolalar stomatologiyasi