Sharipov Alisher Mirkhamidovich

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3650-4142

 • Ish telefoni: +998 (71) 262 34 31
 • E-mail: alishersm@yahoo.com

Khakimov Dzhasur Pulatovich

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0116-6972

 • Ish telefoni: +998 (71) 263 34 31
 • E-mail: dxakimovp@mail.ru

Akhmatalieva Mayram Akhmatalievna

Javobgar shaxs
Davolash ishlari bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0591-961X

 • Ish telefoni: +998 (71) 262 34 31
 • E-mail: amayrama@mail.ru

Xamzaev Komiljon Amirovich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Avtobiografiya: O'qish

1973 йилда туғилган. ТошПМИни 1996 йили тугатган. 2011 йилдан тиббиёт фанлари номзоди. 2013 йилдан бери согликни саклаш вазирлигида болалар нефрологияси буйича бош маслахатчи булиб фаолият курсатмокда. Кафедрада «Болалар нефрологияси» мутахасислиги буйича клиник ординаторлар ва магистрларга амалий ва назарий машгулотлар олиб боради. 2019 йилдан бери Жахон Банкини «шошилинч тиббий ёрдам хизматини такомиллаштириш» лойихаси маслахатчиси булиб фаолият юритмокда. Кафедрада илмий ишларга жавобгар.

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6135-3254

 • Ish telefoni: +998 (71) 262 34 31
 • E-mail: komiljonk@mail.ru

Mamatkulov Bakhrom Bosimovich

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-0147-1336

 • Ish telefoni: +998 (90) 960 12 63
 • E-mail: bahrom-mamatkulov@mail.ru

Shoikromov Shoiles Shorasulovich

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-3293-7183

 • Ish telefoni: +998 (71) 262 34 31
 • E-mail: shshoilyos@mail.ru

Safarov Zafar Fayzullaevich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3458-0651

 • Ish telefoni: +998 (71) 262 34 31
 • E-mail: szafarf@mail.ru

Alimov Akhrorbek Abdurasulovich

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha
Davolash ishlari bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6430-3295

 • Ish telefoni: +998 (99) 814 62 47
 • E-mail: ahror-alimov@mail.ru