Buranova Dilafruz Dzhamaldinovna

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent- Mustaqil izlanuvchi DSc
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-1800-1530

 • Ish telefoni: +998 (93) 557 72 45
 • E-mail: buranova.d.j@gmail.com

Sharipova Feruza Ibragimovna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-1802-0216

 • Ish telefoni: +998 (90) 808 98 12
 • E-mail: sharipova.feruza19@gmail.com

Latipova Dilnoza Shorasulovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6567-0150

 • Ish telefoni: +998 (97) 701 91 92
 • E-mail: latipova.dilnoza@inbox.ru

Tolipova Shakhnoza Shukhratovna

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7509-0923

 • Ish telefoni: +998 (94) 685 09 06
 • E-mail: stolipova12@gmail.com

Nabieva Dzhamilya Rakhmanovna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Katta o’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-6035-0593

 • Ish telefoni: +998 (97) 141 40 27
 • E-mail: nabievajamila7@gmail.com

Makhametova Mukhlisa Mirsalikhovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3727-1096

 • Ish telefoni: +998 (99) 810 87 35
 • E-mail: Mahametova89@mail.ru

Davletyarova Nazokat Izhodovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-g0

 • Ish telefoni: +998 (90) 175 71 30
 • E-mail: nano_sn55@mail.ru

Zakhidova Mukhlisa Fakhritdinovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: O’qituvchi
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-g0

 • Ish telefoni: +998 (90) 185 36 99
 • E-mail: muxlis8989@mail.ru