Institut TIJ ilmiy konfеrеntsiyalarigi xar yili ilmiy ma’ruzalar ( 3-5 ta) tayyorlab bеriladi. Ma’naviyat va ma’rifat ishlari bo’yicha rеja asosida yil davomida talabalar orasida axborot soatlari tashkil qilish asosida ish olib borilmoqda

VIII ftizianrlar anjuman 2015

Jigarrang pnevmoniya paydo bo’lgan genetik belgilar uyushmasi o’pka tuxumlari bilan kasallangan bemorlarda

Noqulay pulmoner tuberkulyoz holatida biokimyoviy va immunologik parametrlar

O’pka tuberkulyozli bemorlarda hemalinning biokimyoviy va immunologik parametrlarga ta’siri

Tuberkulyoz eksudativ plevritni differentsial tashxislashda molekulyar genetik usullar

Dori-darmonga chidamli o’pka teri kasalligi bilan og’rigan bemorlarda kimyoviy davolanishdan kelib chiqadigan reaksiyalarning xavfini baholash

O’pka tuberkulyozi bilan og’rigan bemorlarda dori intensivligi bilan hipensensizatsiya

Ko’p turg’un o’pka tuberkulyozli bemorlarda gepatobiliar tizimning leykozlari

Bolalardagi o’pka sil va silga qarshi kurashni kompleks davolashni optimallashtirish

Avicenna asarlarida bronkopulmoner kasalliklarda ovqatlanish masalalari

Buyrak patologiyasini dori-darmonga chidamli xususiyatlar bilan tanishtirish o’pka tüberkülozu

Xavfli guruhlarda nefrotuberkulyozni erta aniqlashda tajriba

Bemorlarni murakkab davolashda sikloserin samaradorligi o’pka sil kasalligi, kimyoviy terapiyaga dori qarshiligi mavjudligi

Taraqqiyotning prognozchilari va salbiy oqibatlarga olib kelishi xavfi

Bemorlarda Hamilton miqyosidagi so’rovnoma natijalari dori-darmonga chidamli o’pka sil kasal

Эффективность полиоксидония у больных с прогрессирующим течением фиброзно-кавернозного туберкулеза легких

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti tibbiyot fanlari o’qituvchilari tomonidan sil kasalligi haqida xabardorlikni o’rganish

Ko’p turg’un o’pka tuberkulyozli bemorlarda gepatobiliar tizimning leykozlari

Bolalardagi o’pka sil va silga qarshi kurashni kompleks davolashni optimallashtirish