Jismoniy tarbiya  mashg’ulotlari TPTI ning’ yang’i sport majmuasida utqaziladi.
Baholashning’ Nazorat  turlari:1.Joriy baholash JB 45% mustaqil ishlar 5%(uy sharoitida jismoniy mashqlar qilish va qundaliqni tuldirish)2.Har bir I va II semestr ohirida YaB 50% (Normativlarni topshirish)

V qurs talabalari  bilan Shifoqor Nazorati yunalishi buyicha amaliy darslar qafedra auditoriyalarida utqaziladi.
Baholashning’ Nazorat turlari
1.Joriy baholash JB 40% (har bir 3-dars)
2.Eqzamen YaB 50% (og’zaqi)
3. shuning’deq mustaqil ishlar( bolalarni uy sharoitida quzdan qechirish va jismoniy tarbiyachining’ (f 227) tibbiet qartasini tuldirilishi.

Talabalar bilan qushimcha darslar
Qafedrada uqishdan bush vaqtlarda talabalarning’ sport mahoratlarini va tayyorg’arliqlarini oshirishva terma jamoalarini musobaqalarg’a tayyorlash maqsadida ,  futbol, voleybol, basqetbol, stol tennisi,qurash , shashqa, shahmat , yeng’il atletiqa turlari buyicha sport bulimlari faoliyat yuritmoqda.Darslar qafedrada s/u va s/u nomzodlari tomonidan olib boriladi.