«Markaziy Osiyoda diplomdan keyingi tibbiy ta’limni modernizatsiyalashtirish namunasi sifatida bolalar parvarishi bo’yicha ta’limi tizimini takomillashtirish» (CHILDCA) 598399-EPP-1-2018-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP.
Yuqoridagi loyihani amalga oshirish 2019 yildan 2022 yilgacha rejalashtirilgan.
Loyiha Evropa Ittifoqi Erasmus + ta’lim dasturi (KA2 Capacity Building in the field of higher education) doirasida ishlab chiqilgan.
CHILDCA granti sohibi – Italiyaning Pavia universiteti (UniPV).
Loyihani moliyalashtirishning umumiy hajmi 997 977,00 yevroni tashkil qiladi.