Jurnal bosh muharriri

Alimov Anvar Valievich

Tug’ilgan yili – 19.06.1955

Bosh muharrir o’rinbosari

Ahmedova Dilorom Ilhamovna

Tug’ilgan yili – 05.02.1957

Ma’sul kotib

Murathodjaeva Aqida Valievna

Tug’ilgan yili – 27.11.1954

Jurnal tahririyati mudiri

Abdurahmonova Vasilya Rahimovna

Tug’ilgan yili- 19.04.1965

Tehnik muharrir

Hikmatova Munojat Ismatillaevna

Tug’ilgan yili – 02.02.1983

Muharrir

Nazarov Salohiddin Husniddinovich

Tug’ilgan yili- 19.06.1955

Muharrir

Guzacheva Nadya Islamovna

Tug’ilgan yili – 10.09.1949

Muharrir

Ahmadniyazova Mashkura Artikulovna

Tug’ilgan yili – 15.09.1972