2023/2024 o’quv yilidan boshlab

XALQARO TALABALAR UCHUN TO’LOV–KONTRAKT BO’YICHA BAKALAVRIAT Ta’limining narxi chet el valyutasida 3400 ($) AQSh dollarini tashkil etadi.

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:

1-kurs
1-qism-1700 ( $ ) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism- 1700 ($) AQSh dollari. 1 martgacha

2-6 bilan kurslar chet ellik talabalar uchun to’lov-kontrakt bakalavriat ta’limining narxi 3200 ($) AQSh dollarini tashkil etadi

1-qism-1600 ( $ ) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism- 1600 ($) AQSh dollari. 1 martgacha

O ‘zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo’ lgan chet elliklar uchun kontraktni 2 qismga bo ‘lgan holda to’ lash muddati 1700 ($) AQSh dollarini tashkil etadi:

1-kurs
1-qism-1 oktyabrgacha 850 ( $ ) AQSh dollari;
2-qism – 1 martgacha 850 ($) AQSh dollari.

2-6 kurslar 1600 ($) AQSh dollarini tashkil etadi

1-qism-1 oktyabrgacha 800 ( $ ) AQSh dollari;
2-qism – 1 martgacha 800 ($) AQSh dollari.

________________________________________________________________________________________________________________

XALQARO TALABALAR UCHUN TO’LOV-KONTRAKT MAGISTRATURASIDA o’qish narxi chet el valyutasida 3600 ($) AQSh dollarini tashkil etadi.

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:

1-kurs
1-qism-1800 ( $ ) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism-1 martgacha 1800 ($) AQSh dollari.

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:

2-3 kurslar 3500 ($) AQSh dollarini tashkil etadi

1-qism-1750 ( $ ) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism-1 martgacha 1750 ($) AQSh dollari.

O ‘zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo’ lgan chet elliklar uchun kontraktni 2 qismga bo ‘lgan holda to’ lash muddatlari

1 kurs 1800 ($) AQSh dollarini tashkil etadi
1-qism-1 oktyabrgacha 900 ( $ ) AQSh dollari;
2-qism-1 martgacha 900 ($) AQSh dollari.

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:

2-3 kurslar 1750 ($) AQSh dollarini tashkil etadi

1-qism-1 oktyabrgacha 875 ( $ ) AQSh dollari;
2-qism – 1 martgacha 875 ($) AQSh dollari.

________________________________________________________________________________________________________________

XALQARO TALABALAR UCHUN KLINIK REZIDENTURADA to’lov–kontrakt ta’limi narxi 3600 ($) AQSh dollarini tashkil etadi.

1-kurs

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:
1-qism-1800 ($) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism-1 martgacha 1800 ($) AQSh dollari.

2 kurs 3500 ( $ ) AQSh dollarini tashkil etadi

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:
1-qism-1750 ($) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism-1 martgacha 1750 ($) AQSh dollari.

O ‘zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo’ lgan chet elliklar uchun kontraktni 2 qismga bo ‘lgan holda to’ lash muddati 1800 ($) AQSh dollarini tashkil etadi:

1-kurs
1-qism-1 oktyabrgacha 900 ($) AQSh dollari;
2-qism-1 martgacha 900 ($) AQSh dollari.

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:

2 kurs 1750 ( $ ) AQSh dollarini tashkil etadi

1-qism-1 oktyabrgacha 875 ( $ ) AQSh dollari;
2-qism – 1 martgacha 875 ($) AQSh dollari.

________________________________________________________________________________________________________________

XALQARO TALABALAR UCHUN PHD DASTURLARI BO’YICHA to’lov-kontrakt ta’limining narxi chet el valyutasida 4000 ($) AQSh dollarini tashkil etadi.

1-3 kursdan

Shartnomani to’lash muddati 2 qismga bo’linadi:
1-qism-1 oktyabrgacha 2000 ($) AQSh dollari;
2-qism-1 martgacha 2000 ($) AQSh dollari.

O ‘zbekiston Respublikasida yashash huquqiga ega bo’ lgan chet elliklar uchun kontraktni 2 qismga bo’lgan holda to’ lash muddatlari:

1-3 kursdan
1-qism-1000 ( $ ) AQSh dollari 1 oktyabrgacha;
2-qism- 1000 ($) AQSh dollari. 1 martgacha

P.S.: xorijiy abituriyentlar manfaatlarini ifoda etuvchi kompaniyalar Toshkent pediatriya tibbiyot institutida o’qish uchun kontrakt summasini yakka tartibda kelishadilar