Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo ‘limi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-maydagi PQ-3698-son «Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qaroriga hamda Adliya vaziri o’rinbosarining 2018-yil 13-avgustdagi 08-406-son buyrug’iga asosan tashkil etilgan.

2018 yildan hozirgi kunga qadar Imiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo’limi boshlig’i sifatida t.f.n., dotsent Dehqonov Qo’chqor Abdutalipovich faoliyat yuritmoqda.