Ilmiy-innovasion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘linmasining faoliyati O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, O‘zbekiston Respublikasining boshqa davlat boshqaruvi organlari me’yoriy-huquqiy hujjatlari va buyruqlari, O‘zbekiston Respublikasining intellektual mulkni himoya qilish sohasidagi xalqaro bitimlar, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Ustavi, rektor buyruqlari va farmoyishlari, Toshkent pediatriya tibbiyot institutining ichki tartib-qoidalari, Toshkent pediatriya tibbiyot institutining Ilmiy-innovasion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘yicha bo‘linma to‘g‘risida”gi Nizomi va institutning boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlariga ko‘ra amalga oshiriladi.

Tijoratlashtirish bo‘linmasi faoliyatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilar hisoblanadi:
– tizimli ravishda bozorni tahlil qilish va innovasion mahsulotlarga (ishlar, xizmatlar) bo‘lgan talab, innovasion mahsulotlarni tijoratlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan qoplash muddatini baholash, rentabellik va risklarni o‘rganish;
– yuqori tijorat salohiyatiga ega va realizasiya qilish uchun tayyor bo‘lgan istiqbolli loyihalarni tanlab olish;
– innovasion loyihalarni amalga oshirish uchun investorlar, hamkorlar va boshqa manfaatdor shaxslarni jalb qilish;
– yangi texnologiyalar va innovasion mahsulotlarni ishlab chiqishni joriy qilish maqsadida sanoat korxonalari bilan hamkorlik qilish.

ToshPTIda 2023 yilda tijoratlashtirish loyihalari:

1. Har bir tibbiyot yo‘nalishi bo‘yicha ToshPTIda Markaziy ilmiy tekshirish laboratoriyalarni tashkil etish (MITL);

2. ToshPTI ilmiy laboratoriyalarda doimiy faoliyat olib boradigan, mavjud yuqori texnologik qurilmalarga doimiy xizmat ko‘rsatadigan ilmiy-texnik xodimlar bo‘limi va kurslarini tashkil qilish;

3. O‘z ilmiy maktabiga ega yetuk professorlarning ilmiy salohiyatidan kelib chiqib, yo‘nalishlari bo‘yicha fundamental va amaliy malaka oshirish kurslari tashkil qilish;

4. ToshPTI tasarufidagi olimlar iliy amaliy salohiyatidan kelib chiqib, institut gazeta va jurnallari redaksiyalari asosida “Pediatriya” ilmiy nashriyotini tashkil qilish;

5. ToshPTI klinikasi bazasida amaliyot shifokorlariga qisqa amaliy kurslar tashkil qilish.

2020-2021 yillarda innovatsion faoliyat sohasida ToshPMIning tijoratlashtirilgan innovatsion ishlanmalari to ‘ g ‘risida ma’ lumot

Предмет договораНаименование подрядной организацииНомер и дата договораОбщая стоимость контракта (млн. сум.)Доход по договору (млн. сум).Тип договора (хозяйственный договор, лицензионное соглашение, соглашение о долевом участии и другие виды договоров)
2020 год2021 год
1РСНПМЦАиГ Дог №003 14.02.2020 – редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог №003 14.02.20200,450 000    хозяйственный договор
2РСНПМЦАиГ Дог №001 05.03.2020 – редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог №001 05.03.20200,450 000  хозяйственный договор
3РСНПМЦАиГ Дог№ 008 08.05.2020 – редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог№ 008 08.05.20200,450 000  хозяйственный договор
4РСНПМЦАиГ Дог№009 08.05.2020 – редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог№009 08.05.20200,450 000  хозяйственный договор
5РСНПМЦАиГ Дог №010 08.05.2020- редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог №010 08.05.20200,450 000  хозяйственный договор
6РСНПМЦАиГ Дог№011 08.05.2020- редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог№011 08.05.20200,450 000  хозяйственный договор
7РСНПМЦАиГ Дог№ 012 08.05.2020- редакция и публикация научных статейРСНПМЦАиГДог№ 012 08.05.20200,450 000  хозяйственный договор
8«LIFE OPTIC» XK  Дог №17 17.06.2020 – научно-практические консультации«LIFE OPTIC» XKДог№17 17.06.20201 000 000,  хозяйственный договор
9«NEW MEDICAL SERVICE YUNUSABAD» МЧЖ Дог №16 09.06.2020 – научно-практические консультации«NEW MEDICAL SERVICE YUNUSABAD» МЧЖ 0Дог №16 09.06.2020  1 000 000  хозяйственный договор
10MChJ QK «CLINIC PRO» Дог№17 08.06.2020  научно-практические консультацииMChJ QK «CLINIC PRO»Дог№17 08.06.2020  1 000 000  хозяйственный договор
11MCHJ Happy Life Medical Centre Дог №1  27.05.2020  научно-практические консультацииMCHJ Happy Life Medical CentreДог №1  27.05.2020  1 000 000  хозяйственный договор
12ООО «KHUDIEVS SAF PHARM»  Дог № 6  18.02.2020 научно-практические консультацииООО «KHUDIEVS SAF PHARM»Дог № 6  18.02.20201 000 000  хозяйственный договор
13HEALTHFUL DIAGNOSTICS MChJ Дог № 10 02.05.2020 научно-практические консультацииHEALTHFUL DIAGNOSTICS MChJДог № 10 02.05.20200,450 000  хозяйственный договор
14ДЕХКОНОВ КУЧКОР АБДУТАЛИПОВИЧ Дог № 18 09.12.2020 редакция и публикация научных статейДЕХКОНОВ КУЧКОР АБДУТАЛИПОВИЧДог № 18 09.12.202043 050 000,00  другие виды договоров
15СП ЖУРАБЕК ЛАБОРАТОРИЕС ЛТД Дог № 01  06.01.2020- научные рекомендации по применению лекарственных средств на практикеСП ЖУРАБЕК ЛАБОРАТОРИЕС ЛТДДог № 01  06.01.2020-10 000 000,00  хозяйственный договор
16СП ЖУРАБЕК ЛАБОРАТОРИЕС ЛТД Дог№12 10.01.2020 – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практикеСП ЖУРАБЕК ЛАБОРАТОРИЕС ЛТДДог№12 10.01.20206 000 000,00  хозяйственный договор
17Дог №1 28.09.2020 изучение эффективности и переносимости препарата Рометин 0,1 г  Шамансурова И.АШамансурова И.АДог №1 28.09.202020 907 000,00  хозяйственный договор
18Дог №1 28.09.2020 изучение эффективности и переносимости препарата Рометин 0,1 г  Шадманова НШадманова НДог №1 28.09.202020 140 000,00  хозяйственный договор
19«SPRING PARMACEUTIC» MCHJ QK – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике«SPRING PARMACEUTIC» MCHJ QKДог № 8 15.11.20218 000 000,00  хозяйственный договор
20«SPRING PARMACEUTIC» MCHJ QK – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике«SPRING PARMACEUTIC» MCHJ QKДог №  12 14.12. 202114 000 000,00  хозяйственный договор
21Республиканский патолоанатомический центр, редакция и публикация научных статейРеспубликанский патолоанатомический центрДог № 52 20.12.20215 000 000,00  хозяйственный договор
22Университет Инха в Ташкенте, редакция и публикация научных статей5 000 000,00Дог №23 05.04. 20215 000 000,00  хозяйственный договор
23Андижанский государственный медицинский институт, редакция и публикация научных статейАндижанский государственный медицинский институтДог №27 05.04.20215 000 000,00  хозяйственный договор
24Национальный детский медицинский центр, редакция и публикация научных статейНациональный детский медицинский центрДог №51 20.12.20215 000 000,00  хозяйственный договор
25Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, редакция и публикация научных статейЦентр развития профессиональной квалификации медицинских работниковДог №28 05.04.20215 000 000,00  хозяйственный договор
26Университети Салимбекова Кыргызстан, редакция и публикация научных статей1 000 000,00Дог №18 05.04.20211 000 000,00  хозяйственный договор
27Дехконов Кучкор Абдуталипович – редакция и публикация научных статейДехконов Кучкор АбдуталиповичДог № 53 09.11.202129 100 000,00  хозяйственный договор
 Итого   195 702 700  77 100 000 

Xo ‘jalik shartnomalari bo’ yicha (2021-2022 o ‘ quv yilida)

Наименование подразделения Сумма
1Редакция Евразийского педиатрического информационного бюллетеня  – 95 хозяйственных договор90 250 000,00
Отдел коммерциализации научно-инновационных разработок
2Республиканский патологоанатомический центр – за редакцию и публикацию научных статей5 000 000,00
3Университет Инха в Ташкенте – за редакцию и публикацию научных статей5 000 000,00  
4Андижанский государственный медицинский институт – за редакцию и публикацию научных статей5 000 000,00
5Национальный детский медицинский центр – за редакцию и публикацию научных статей5 000 000,00
6Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников – за редакцию и публикацию научных статей5 000 000,00
7Университет Салимбекова (Кыргызстан) – за редакцию и публикацию научных статей1 000 000,00
8Кафедра Факультетской детской хирургии: Клинические исследования: 3 договора 23 000 000,00
Кафедра Клинической фармакологии:
9«SPRING PARMACEUTIC» MCHJ QK – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике         8 000 000,00  
10«SPRING PARMACEUTIC» MCHJ QK – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике14 000 000,00
11Radiks LLC №05 01.03.2022 – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике         10 000 000,00
12Radiks LLC №06 24.03.2022 – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике800 000,00
13OOO “ATON MEDICINE” №06 25.04.2022 – научные рекомендации по применению лекарственных средств на практике10 000 000,00
Итог 159 050 000,00

Sankt-Peterburg davlat pediatriya tibbiyot universiteti 20% ustav ulushi bilan “Yevroosiyo pediatriya tibbiyot jurnali” tahririyati 2019 yili spin-off korxonasi tipida tashkil qilingan.

“Yevroosiyo pediatriya tibbiyot jurnali” xalqaro tibbiyot ilmiy-elektron jurnali bir yilda 4 ta soni chop etiladi. 2019 yildan 2023 yilgacha 17 soni chop etildi.

Jurnal sahifalarida rus, ingliz va o‘zbek tilida ilmiy-referativ tahliliy maqolalar institut tijoratlashtirish hisob raqamiga har bir maqola uchun 950 ming so‘m to‘lov amalga oshirilgandan keyin chop etiladi.

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilishda tavsiya etilgan xorijiy yetakchi ilmiy jurnallar va nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining 2019-yil 30-avgustdagi 286/7-son bayonnomasi.

Jurnal sahifalarida Sankt-Peterburg Pediatriya tibbiyot instituti va ToshPTIning ilmiy, ilmiy-amaliy hayoti va institut ilmiy pedogogik tadqiqotlar ilmiy yoritilib boradi.