Bo’limning asosiy  faoliyati quyidagilardan iborat:
•    O’quv rejasiga muvofiq o’quv jarayonining hamma turlarini boshqarish.
•    O’quv mashg`’ulotlarini borishi va tashkillashtirishni nazorat qilish.
•    Kafedra o’quv ishlariga ma’sul shaxslarni ishlarini yo’naltirish.
•    Kafedralar o`’quv va uslubiy ishlarining mazmuni hamda xajmini aniqlash va nazorat qilish.
•    Etakchi tajribalarni ta’limga tadbiq etish ishlarini tashkillashtirish.
•    Turdosh institutlar bilan uslubiy aloqalarni amalga oshirish.
•    Yuqori tashkilotlardan kelgan o’quv-uslubiy jarayoniga taalluqli buyruqlar, farmoishlar, ko`’rsatmalar, yo`riqnomalarni, institut rektorati  kengash qarorlarini, rector buyruqlarini, o`quv jarayonini yuritish va tashkillashtirish masalalari bo`yicha bajarilishini nazorat qilish.
•    O`’quv xonalaridan to`’g`ri foydalanishni rejalashtirish va nazorat qilish.
•    Kafedralarni o`quv jarayoniga tayyorligini tekshirish.
•    Hisobotlar tuzish.
•    Kerakli hisobot hujjatlarni buyurtmasini rasmiylashtirish.
•    Dekanat ishini nazoratini amalga oshirish.
•    O’quv jarayonini mukammallashtirish bo`yicha takliflar ishlab chiqish va amalga oshirish.
•    Shtat jadvali hamda o`quv  yuklama soatlarini ishlab chikish.
•    O’qitishning texnik vositalari bo`’yicha yangi talim shakllarini joriy etilishini nazorat qilish.
•    Kafedralarni o`’quv – yuklama bo`’yicha yillik hisobotini taxlil qilish.  
•    Kafedralar tomonidan tayyorlangan o’quv uslubiy qo’llanmalarni ro’yxatga olish.
•    DTS, o`’quv ishchi dasturlarni tahlil etish, tasdiqdan o’tkazishga tayyorlash.
•    Guruh, kurs va fakultetlarning o’quv mashg’ulotlari va yakuniy baholash jadvalini tuzish.
•    O`quv  uslubiy xarakterdagi masalalar bo`yicha kafedralar bilan aloqani amalga oshirish.
•    Nazariy seminar va konferenstiyalarni tashkil qilish va o’tkazish ishlarida qatnashish.
•    Kafedrada soatbay ishlovchilarning yuklamalari va  jurnallarining yuritilishini nazorat qilish.
•    3-ta’lim shaklida institut bo’yicha jamlanma xisobot tuzish.
•    O’quv jarayonidagi xisob-kitob, rejalashtirish bo`yicha xujjatlar bilan kafedralarni ta’minlash.

Bo’`lim strukturasi:  bo’`lim 8 shtat birligidan iborat:
•    Bo’lim boshlig`i – 1
•    Metodist – 1
•    Inspektor – 2
•    Dispetcher – 1
•    Bosh mutaxasis – 2, Etakchi mutaxasis – 1