Bo`limning asosiy  faoliyati quyidagilardan iborat:
•    O`quv rejasiga muvofiq o`quv jarayonining hamma turlarini boshqarish.
•    O`quv mashg`ulotlarini borishi va tashkillashtirishni nazorat qilish.
•    Kafedra o`quv ishlariga ma’sul shaxslarni ishlarini yo`naltirish.
•    Kafedralar o`quv va uslubiy ishlarining mazmuni hamda xajmini aniqlash va nazorat qilish.
•    Etakchi tajribalarni ta’limga tadbiq etish ishlarini tashkillashtirish.
•    Turdosh institutlar bilan uslubiy aloqalarni amalga oshirish.
•    Yuqori tashkilotlardan kelgan o`quv-uslubiy jarayoniga taalluqli buyruqlar, farmoishlar, ko`rsatmalar, yo`riqnomalarni, institut rektorati  kengash qarorlarini, rector buyruqlarini, o`quv jarayonini yuritish va tashkillashtirish masalalari bo`yicha bajarilishini nazorat qilish.
•    O`quv xonalaridan to`g`ri foydalanishni rejalashtirish va nazorat qilish.
•    Kafedralarni o`quv jarayoniga tayyorligini tekshirish.
•    Xisobotlar tuzish.
•    Kerakli xisobot xujjatlarni buyurtmasini rasmiylashtirish.
•    Dekanat ishini nazoratini amalga oshirish.
•    O`quv jarayonini mukammallashtirish bo`yicha takliflar ishlab chiqish va amalga oshirish.
•    Shtat jadvali hamda o`quv  yuklama soatlarini ishlab chikish.
•    O`qitishning texnik vositalari bo`yicha yangi talim shakllarini joriy etilishini nazorat qilish.
•    Kafedralarni o`quv – yuklama bo`yicha yillik xisobotini taxlil qilish.  
•    Kafedralar tomonidan tayyorlangan o`quv uslubiy qo`llanmalarni ro`yxatga olish.
•    DTS, o`quv ishchi dasturlarni taҳlil etish, tasdiqdan o`tkazishga tayyorlash.
•    Guruh, kurs va fakultetlarning o`quv mashg`ulotlari va yakuniy baholash jadvalini tuzish.
•    O`quv  uslubiy xarakterdagi masalalar bo`yicha kafedralar bilan aloqani amalga oshirish.
•    Nazariy seminar va konferenstiyalarni tashkil qilish va o`tkazish ishlarida qatnashish.
•    Kafedrada soatbay ishlovchilarning yuklamalari va  jurnallarining yuritilishini nazorat qilish.
•    4-ta`lim shaklida institut bo`yicha jamlanma xisobot tuzish.
•    O`quv jarayonidagi xisob-kitob, rejalashtirish bo`yicha xujjatlar bilan kafedralarni ta’minlash.

Bo`lim strukturasi:  bo`lim 7 shtat birligidan iborat:
•    Bo`lim boshlig`i – 1
•    Metodist – 2
•    Inspektor – 2
•    Dispetcher – 2
•    Statist – 1