Xisobot davrida 2018 yil yanvar oyidan 2019 yil yanvarigacha 1-Gospital pediatriya va noan’anaviy tibbiyot asoslari kafedrasi tomonidan kuyidagi ishlar amalga oshirildi.  

2018 yilda  chop etilgan:
tezislar  soni –  25 ta; shundan:
Yaqin xorijda –  9 ta; Respublikada-14.
Ilmiy rahbar sifatida talabalar bilan tezislar soni – 11 ta

– maqolalar  soni:   – 11 ta;  shulardan:
   OAK e’tirof etgan jurnallarda soni – 4 ta;
   Yaqin xorijiy jurnallaridagi soni – 7 ta;

T.f.d., Aliyeva N.R.  – 4 ta maqola-ilmiy-amaliy anjumanlar to’plamida. 4 (0,83).
2 ta tezis –ilmiy-amaliy anjumanlarda. 3 ta tezis- talaba bilan ilmiy raxbar sifatida ilmiy-amaliy anjumanda. 5 (2,5).
Dotsent Juraeva Z.Yo–  10 ta tezis –  ilmiy-amaliy anjumanda 10 (10,5).
Dotsent Turdiyeva D.E. – 3 ta maqolalar Yaqin xorijiy jurnallarda. 3 (1,66).  Assistent Akromova H.A. – 4 ta maqola ilmiy amaliy anjumanlarda  4 (2,08). 2 tezis talabalar bilan ilmiy raxbar sifatida ilmiy-amaliy anjumanda. 2 (0,5)
Assistent Ubaydullaeva O.X.– 1 ta maqola – hammualliflikda xorijda. – (0,33). 3 ta tezis  ilmiy-amaliy anjumanda.(0,5).
Assistent Shomuradova Sh. Sh. – 1  ta  maqola xorijiy jurnalda  1(1,0). 4 ta tezis – ilmiy amaliy anjumanlarda  4 (4,05). 

Assistent Amanova N.A. 1 ta maqola OAK e’tirof etgan jurnalda.  (0,33). 1 ta  maqola ilmiy-amaliy anjumanda 1 (0,33). 1 ta tezis – ilmiy amaliy anjumanda 1(0,5)

Kafedraning ilmiy saloxiyati:  
Kafedrada 1 ta tibbiyot fanlari doktori N.R. Aliyeva  
2 ta dotsent – Jurayeva Z.Y., Turdiyeva D.E.
1 ta assistent-  tibbiyot fanlari nomzodi (PhD) H. A. Akromova 
6 ta assistent – Shomuradova Sh.Sh, Ubaydullaeva O.X, Amanova N.A, Abduraxmanova D.F, Rahmatillayeva M.Sh, Muhamedjanova F.R.

Maqola 1

Maqola 2

Maqola 3

Maqola 4

Maqola 5