Kafedrada 5-6 kurs talabalari Gospital pediatriya fanidan o’qitiladi. Dars berish jarayonida yangi texnologiyalar (grafik organayzerlar, loyiha, keys uslublari, multimedia ma’ruza materiallar) uslublari orqali darslar beriladi .

Talabalarning bilim darajasi reyting bo’ycha baholanadi. Yakuniy imtihon OSKE usulida amalga oshiriladi.

Kafedra hodimlari tomonidan (o’quv qullanma, o’quv-uslubiy qo’llanma) nafas azolari kasalliklari, neonatologiya, kardiorevmatologiya, gastroenterologiya va nefrologiya va yangi tehnologiyalar buyicha o’quv va o’quv-uslubiy qullanmalar tuzilmoqda.

2018-2019 o’quv yilida 1- Gospital Pediatriya va noan’anaviy tibbiyot asoslari kafedrasida 1- pediatriya fakultetining 5-6 kurs talabalari o’qitiladi.

Kafedra xodimlari tomonidan o’quv va uslubiy ishlar, tuzilgan ko’rsatmalarni olib boradi. Kardiorevmatologya, pulmanologiya, gastroenterologiya va nefrologiya sikllari bo’yicha o’quv uslubi qo’llanmalar ishlab chiqiliyapti.

Talim texnologiyasi 2017-2018 (ing)

Talim texnologiyasi 2017-2018 (o’zb)

Talim texnologiyasi 2017-2018 (rus)

Ishchi o’quv dastur 2017 (o’zb)

Ishchi o’quv dastur 2017 (ing)

Ishchi o’quv dastur 2017 (rus)

OB topshirish jadvali 2017-2018

Ochiq dars jadvali 2017-2018

Dars jadvali 2017-2018 6 kurs ped

Imtixon oluvchilar ro’yxati 2017-2018

Ish rejasi 2017-2018

Kalendar tematik rejasi 2017-2018

Malaka amaliyoti tajribali reja va jadvali

Maro’zalar jadvali 2017-2018

Chora-tadbirlar dasturi 2017-2018