Kafedraning o’quv-uslubiy faoliyati uchun mas’ul: psixiatriya va narkologiya: tibbiyot fanlari nomzodi Rustamova J. T.; tibbiy psixologiya: katta o’qituvchi Matveeva A. A.

Kafedrada o ‘ quv faoliyati tasdiqlangan namunaviy va ish dasturlariga, shuningdek yakka tartibdagi ish va yillik rejaga muvofiq amalga oshiriladi.

Kafedrada pediatriya va tibbiyot-pedagogika fakultetlarining 5-kurs talabalari, «psixiatriya, narkologiya va bolalar psixiatriyasi» fanidan «oliy hamshiralik ishi» fakultetining 2 va 3-kurs talabalari, «tibbiy psixologiya» fanidan pediatriya va tibbiyot-pedagogika fakultetining 3-kurs talabalari tahsil olishadi.

2023/2024 o’quv yili uchun «psixiatriya va narkologiya, bolalar psixiatriyasi» fanidan 5-kurs talabalari uchun o’qituvchilar va guruhlar bo’yicha darslar jadvali

VaqtiDots. Sharipova F.K.    Katta ass. Suleymanov Sh.R.Dots.  Rusta mova J.T.    Dots.  Ganixa nov A.A  PhD. Ass. Babara ximova S.B.PhD. Ass. Rogov A.V.PhD. Ass. Irmu-xamedov T.B.  
04.09.2023-20.09.2023514 TP515 TP516 TP517 TP518 TP519 TP520 TP
21.09.2023-07.10.2023506 TP507 TP508 TP506 DI507 DI508 DI509 DI
09.10.2023-25.10.2023510 DI511 DI512 DI513 DI514 DI515 DI  516 DI 517 DI
26.10.2023-11.11.2023501 DI502 DI503 DI504 DI505 DI501 TP502 TP
13.11.2023-29.11.2023 503 TP 504 TP505 TP    
13.11.2023-02.12.2023    509 1 P 510 1 P511 1 P  512 1 P 513 1 P
27.11.2022-11.12.2023201 OXI      
04.12.2023-21.12.2023 509 TP510 TP511 TP512 TP 513 TP  
04.12.2023-08.01.2024     519 2 P 520 2 P521 2 P
12.12.2023-08.01.2024202 OXI      
09.01.2024-22.01.2024203 OXI 204 OXI      
09.01.2024-25.01.2024     518 DI519 DI 520 DI
09.01.2024-29.01.2024 507 2 P508 2 P509 2 P510 2 P  
30.01.2024-19.02.2024 501 2 P 502 2 P  503 2 P 504 2 P516 1 P 517 1 P  518 1 P 519 1 P  
20.02.2024- 12.03.2024503 1 P504 1 P505 1 P 506 1 P507 1 P 508 1 P   
11.03.2024-02.04.2024    511 2 P 512 2 P513 2 P 514 2 P515 2 P
18.03.2024-10.04.2024501 1 P502 1 P514 1 P 515 1 P505 2 P 506 2 P   
11.04.2024-02.05.2024     522 2 P 523 2 P
03.05.2024-24.05.2024 516 2 P520 1 P517 2 P 518 2 P 521 1 P 522 1 P 
08.05.2024-11.05.2024    301 XT 302 ХТ 303 XT

2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 5-kurs talabalari uchun kalendar-tematik amaliy mashg’ulotlar rejasi.

Gurux       Маvzu509 I-P 510 I-P 511 I-P 512 I-P 513 I-P  519 II-P 520 II-P 521 II-P  507 II-P 508 II-P 509 II-P 510 II-P  501 II-P 502 II-P 503 II-P 504 II-P 516 I-P 517 I-P 518 I-P 519 I-P503 I-P 504 I-P 505 I-P 506 I-P 507 I-P 508 I-P511 II-P 512 II-P 513 II-P 514 II-P 515 II-P  501 I-P 502 I-P 514 I-P 515 I-P 505 II-P 506 II-P522 II P 523 II P516 II P 517 II P 518 II P 520 I P 521 I P 522 I P
1Psixiatriyaning huquqiy jihatlari. Ruhiy bemorlarni tekshirishning asosiy usullari. Psixofarmakoterapiya asoslari.13.1104.1209.0130.0120.0211.0318.0311.0403.05
2Psixomotor-irodaviy buzilishlar. Mayl buzilishlari. Yosh xususiyatlari14.1105.1210.0131.0121.0212.0319.0312.0404.05
3Affektiv faoliyat patologiyasi. Depressiv va xavotir buzilishilari. Yosh xususiyatlari15.1106.1211.0101.0222.0213.0319.0315.0406.05
4Pertseptor faoliyat patologiyasi. Yosh xususiyatlari16.1107.1212.0102.0223.0214.0320.0316.0407.05
5Ideator faoliyat patologiyasi. Yosh xususiyatlari17.1109.1213.0103.0224.0215.0325.0317.0408.05
6Koginitiv buzilishlar. Yosh xususiyatlari18.1111.1215.0105.0226.0216.0326.0318.0410.05
7Ong buzilishlari. Yosh xususiyatlari20.1112.1216.0106.0227.0218.0327.0319.0411.05
8Aqli zaiflik. Autistik spektr buzilishlari21.1113.1217.0107.0228.0219.0328.0320.0413.05
9Xarakter aktsentuatsiyasi. Shaxs va xulq-atvor buzilishlari.22.1114.1218.0108.0229.0220.0330.0322.0414.05
10Suitsidologiya asoslari. O’z joniga qasd qilish harakatining yosh xususiyatlari. O’z joniga qasd qilishning oldini olish.23.1115.1219.0109.0201.0322.0301.0423.0415.05
11Nevrotik buzilishlar. Yosh xususiyatlari. Psixoterapiya usullari24.1116.1220.0110.0202.0323.0302.0424.0416.05
12Reaktiv (psixogen) psixozlar. Yosh xususiyatlari25.1118.1222.0112.0204.0325.0303.0425.0417.05
13Alkogolli mastlik. Alkogolizm. O’smirlik davridagi xususiyatlari27.1119.1223.0113.0205.0326.0304.0426.0418.05
14Narkomaniyalar. Toksikomaniyalar. Yosh xususiyatlari. Intoksikatsion psixozlari28.1120.1224.0114.0206.0327.0305.0427.0420.05
15Psixosomatik buzilishlar. Yosh xususiyatlari.29.1121.1225.0115.0207.0328.0306.0429.0421.05
16Ekzogen-organik kasalliklar. Yosh xususiyatlari30.1122.1226.0116.0209.0330.0308.0430.0422.05
17Epilepsiya kasalligida uchraydigan ruxiy buzilishlar. Yosh xususiyatlari01.1223.1227.0117.0210.0301.0409.0401.0523.05
18Endogen ruhiy kasalliklar. Yosh xususiyatlari02.12080129.0119.0212.0302.0410.0402.0524.05

2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 5-kurs talabalari uchun kalendar-tematik ma’ruza rejasi.

  Gurux       Мавзу509 I-P 510 I-P 511 I-P 512 I-P 513 I-P  519 II-P 520 II-P 521 II-P  507 II-P 508 II-P 509 II-P 510 II-P  501 II-P 502 II-P 503 II-P 504 II-P 516 I-P 517 I-P 518 I-P 519 I-P503 I-P 504 I-P 505 I-P 506 I-P 507 I-P 508 I-P511 II-P 512 II-P 513 II-P 514 II-P 515 II-P  501 I-P 502 I-P 514 I-P 515 I-P 505 II-P 506 II-P522 II P 523 II P516 II P 517 II P 518 II P 520 I P 521 I P 522 I P
1Psixiatriya yordamini tashkil etish. Psixiatriyada salomatlik va norma tushunchalari. Iroda, mayl patologiyasi. Psixomotor  buzilishlari. Yosh xususiyatlari13.1104.1209.0130.0120.0211.0318.0311.0403.05
2Affektiv buzilishlar. Depressiyalar, havotirli buzilishlar. Idrok buzilishlar. Yosh xususiyatlari14.1105.1210.0131.0121.0212.0319.0312.0404.05
3Kognitiv va ongning buzilishlari. Yosh xususiyatlari17.1109.1213.0103.0224.0215.0325.0317.0408.05
4Aqli zaiflik. Autistik spektr buzilishlari20.1112.1216.0106.0227.0218.0327.0319.0411.05
5Shaxs va xulq-atvor buzilishlari. Yosh xususiyatlari21.1113.1217.0107.0228.0219.0328.0320.0413.05
6Bolalar va o’smirlarda o’z joniga qasd qilish harakatining xususiyatlari.22.1114.1218.0108.0229.0220.0330.0322.0414.05
7Psixogeniyalar .Yosh xususiyatlari23.1115.1219.0109.0201.0322.0301.0423.0415.05
8Psixofaol moddalarni iste’mol qilish natijasida yo’zaga keladigan ruhiy va xulq-atvor buzilishlari. Bolalar va o’smirlardagi xususiyatlar. Intoksikatsion psixozlari27.1119.1223.0113.0205.0326.0304.0426.0418.05
9Psixosomatik tibbiyot. Bolalar va o’smirlardagi xususiyatlar.28.1120.1224.0114.0206.0327.0305.0427.0420.05
10Ekzogen-organik kasalliklar. Yosh xususiyatlari29.1121.1225.0115.0207.0328.0306.0429.0421.05
11Epilepsiya kasalligida uchraydigan ruxiy buzilishlar. Yosh xususiyatlari30.1122.1226.0116.0209.0330.0308.0430.0422.05
12Endogen ruhiy kasalliklar (shizofreniya, bipolyar affektiv buzilishlar). Yosh xususiyatlari01.1223.1227.0117.0210.0301.0409.0401.0523.05

2023/2024 o ‘ quv yili uchun «davolash ishi» va «tibbiy-pedagogik ish» ta ‘lim yo’ nalishi bo ‘yicha 5-kurs talabalari uchun amaliy mashg’ ulotlarning kalendar-tematik rejasi

Guruh     Мavzu514 TP 515 TP 516 TP 517 TP 518 TP 519 TP 520 TP  506 TP 507 TP 508 TP 506 DI 507 DI 508 DI 509 DI  510 DI 511 DI 512 DI 513 DI 514 DI 515 DI 516 DI 517 DI501 DI 502 DI 503 DI 504 DI 505 DI 501 TP 502 TP  503 TP 504 TP 505 TP  509 TP 510 TP 511 TP 512 TP 513 TP  518 DI 519 DI 520 DI
1Psixiatriyaning huquqiy jihatlari. Ruhiy bemorlarni tekshirishning asosiy usullari. Psixofarmakoterapiya asoslari.04.0921.0909.1026.1013.1104.1209.01
2Psixomotor-irodaviy buzilishlar. Mayl buzilishlari.05.0922.0910.1027.1014.1105.1210.01
3Affektiv faoliyat patologiyasi. Depressiv va xavotir buzilishilari.06.0923.0911.1028.1015.1106.1211.01
4Pertseptor faoliyat patologiyasi.07.0925.0912.1030.1016.1107.1212.01
5Ideator faoliyat patologiyasi.08.0926.0913.1031.1117.1109.1213.01
6Koginitiv buzilishlar. Ong buzilishlari.09.0927.0914.1001.1118.1111.1215.01
7Aqli zaiflik. 11.0928.0916.1002.1120.1112.1216.01
8Xarakter aktsentuatsiyasi. Katta yoshdagi insonlarda shaxs va xulq-atvor buzilishlari.12.0929.0917.1003.1121.1113.1217.01
9Psixogeniyalar. Psixoterapiya usullari13.0930.0918.1004.1122.1114.1218.01
10Alkogolli mastlik. Alkogolizm14.0902.1019.1006.1123.1115.1219.01
11Narkomaniyalar. Toksikomaniyalar. Intoksikatsion psixozlari15.0903.1020.1007.1124.1116.1220.01
12Psixosomatik buzilishlar16.0904.1021.1008.1125.1118.1222.01
13Keksa yoshdagi ruhiy buzilishlar18.0905.1023.1009.1127.1119.1223.01
14Epilepsiya kasalligida uchraydigan ruxiy buzilishlar19.0906.1024.1010.1128.1120.1224.01
15Endogen ruhiy kasalliklar20.0907.1025.1011.1129.1121.1225.01

2023/2024 o’quv yili uchun «davolash ishi» va «tibbiy-pedagogik ish» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 5-kurs talabalari uchun kalendar-tematik ma’ruza rejasi

Guruh             Маvzu514 TP 515 TP 516 TP 517 TP 518 TP 519 TP 520 TP  506 DI 507 DI 508 DI 509 DI 506 TP 507 TP 508 TP  510 DI 511 DI 512 DI 513 DI 514 DI 515 DI 516 DI 517 DI501 TP 502 TP 501 DI 502 DI 503 DI 504 DI 505 DI503 TP 504 TP 505 TP  509 TP 510 TP 511 TP 512 TP 513 TP  518 DI 519 DI 520 DI
1Psixiatriya yordamini tashkil etish. Psixiatriyada salomatlik va norma tushunchalari. Iroda, mayl patologiyasi. Psixomotor  buzilishlari. Affektiv buzilishlar.04.0921.0909.1026.1013.1104.1209.01
2Pertseptiv buzilishlar. Kognitiv va ongning buzilishlari.06.0923.0911.1028.1015.1106.1211.01
3Psixogeniyalar12.0929.0917.1003.1121.1113.1217.01
4Psixofaol moddalarni iste’mol qilish natijasida yuzaga keladigan ruhiy va xulq-atvor buzilishlari. Intoksikatsion psixozlari14.0902.1019.1006.1123.1115.1219.01
5Psixosomatik tibbiyot15.0903.1020.1007.1124.1116.1220.01
6Endogen ruhiy kasalliklar (shizofreniya, bipolyar affektiv buzilishlar).19.0906.1024.1010.1128.1120.1224.01

2023/2024 o’quv yili uchun «tibbiy psixologiya» fanidan 3-kurs talabalari uchun o’qituvchilar va guruhlar bo’yicha darslar jadvali

Вaqti  DUSHANBASESHANBACHORSHANBAPAYSHANBAJUMASHANBA
Dots. Nurxodjayev S.N.9.00-11.151P-3081P-306
 
Kat. o’qituvchi Matveeva A.A.9.00-11.151P-3231P-3211P-3171P-3191P-3131P-315
 
Assistent Sultonova K.B. 
12.55–15.101P-3071P-3051P-3091P-3011P-3111P-303
Assistent Aliev B.A.9.00-11.151P-3221P-3161P-3121P-3181P-3141P-320
 
Assistent  Muxtorov B.O. 
12.55–15.101P-3101P-3041P-302
Assistent Nosirov A.A. 23.11-29.11.23403 ХТ    
 26.01-01.02.24401 ХТ    
 02.02-08.02.24402 ХТ    

2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 3-kurs talabalari uchun kalendar-tematik amaliy mashg’ulotlar rejasi

Гурух         Мавзу307 1P 322 1P 323 1P308 1P 321 1P 305 1P 316 1P306 1P 317 1P 309 1P 312 1P 310 1P319 1P 301 1P 318 1P313 1P 311 1P 314 1P 304 1P315 1P 303 1P 320 1P 302 1P
1Tibbiy psixologiya, asosiy tushunchalar04.0905.0906.0907.0908.0909.09
2Tibbiyot psixologiyasining asosiy tadqiqot usullari11.0912.0913.0914.0915.0916.09
3Xotira va diqqatning asosiy jarayonlarini o’rganish18.0919.0920.0921.0922.0923.09
4Fikrlash va hissiyotning asosiy jarayonlarini o’rganish25.0926.0927.0928.0929.0930.09
5Shaxs, asosiy tushuncha va xususiyatlar, temperament09.1003.1004.1005.1006.1007.10
6Xarakter, xarakter aksentuatsiyasi16.1010.1011.1012.1013.1014.10
7Bolalik kriziskari23.1017.1018.1019.1020.1021.10
8O’rta yosh kriziskari30.1024.1025.1026.1027.1028.10
9Oila shifokor amaliyotida tibbiy psixologiya (kasallikka shaxsning reaktsiyasi turlari, KIK)06.1131.1001.1102.1103.1104.11
10Shifokor-ota-ona-bemor munosabatlari13.1107.1108.1109.1110.1111.11
11Stress, tushuncha, turlari20.1114.1115.1116.1117.1118.11
12Stress diagnostikasi va birinchi yordam27.1121.1122.1123.1124.1125.11
13Psixosomatik kasalliklar haqida tushuncha04.1228.1129.1130.1101.1202.12
14Psixosomatik kasalliklarning yoshga oid xususiyatlari11.1205.1206.1207.1215.1209.12
15Xavotir asosiy tushunchalar18.1212.1213.1214.1222.1216.12
16Depressiya diagnostikasi08.0119.1220.1221.1212.0123.12
17Psixoterapiyaga kirish15.0109.0110.0111.0119.0113.01
18Guruhli va oilaviy psixoterapiya15.0116.0117.0118.0119.0120.01

2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 3-kurs talabalari uchun kalendar-tematik maruzalar rejasi

Gurux     Мавзу307 1P 322 1P 323 1P308 1P 321 1P 305 1P 316 1P306 1P 317 1P 309 1P 312 1P 310 1P319 1P 301 1P 318 1P313 1P 311 1P 314 1P 304 1P315 1P 303 1P 320 1P 302 1P
1Tibbiyot psixologiyasiga kirish, maksad va vazifalari, tarixi. Kassallikning psixologik strukturasi04.0905.0906.0907.0908.0909.09
2Bolalar va o’smirlarda psixosomatik kasalliklar va ularning psixoprofilaktikasi18.0919.0920.0921.0922.0923.09
3Bolalarda psixoterapiya usullarini kullash maqsadi va vazifalari09.1003.1004.1005.1006.1007.10

2023/2024 o’quv yili uchun kafedra xodimlarining navbatchilik jadvali

      F.I.O.  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота
1Сулейманов Ш.Р.
Бабарахимова С.Б.
+     
2Ирмухамедов Т.B.
Матвеева А.A.
 +    
3Абдуллаева В.K.
Алиев Б.A.  
  +   
4Шарипова Ф.K.
Султанова К.Б.
   +  
5Рустамова Ж.T.
Саттаров Т.Ф.
    + 
6Ганиханов А.A.
Рогов А.В.        
     +