1. O`qitishni tashkillashtirish

1.1. O`qitish ma`ruzalar o`qish, amaliy mashg’ulotlar o`tish hamda talabalar tomonidan mustaqil ish bajarish orqali amalga oshiriladi.
Kafedra multimediya va videofilmlardan foydalangan holda zamonaviy interfaol pedagogik usul va o’qitish shakllaridan foydalanadi.

1.2. Talabalar bilimini joriy nazorat qilish har bir darsda olib boriladi va o’qituvchi va talabalar o’rtasida suhbat shaklida, shuningdek test nazorati orqali amalga oshiriladi.

Ma`ruza materiallarini o`zlashtirish o`qituvchilarni talabalar bilan suxbati, hamda oraliq va yakuniy nazorat o`tkazish shaklida amalga oshiriladi.
       Talabalar bilimini joriy nazorati to`rt shaklda o`tkaziladi:
       a) laborator ishlar
       b) test masalalariga javoblar
       v) og’zaki so`rov
       g) vaziyatli masalalarni echish
Natijalar joriy, oraliq va yakuniy nazorat ko`rsatkichlari bo`yicha chiqariladi.
YAkuniy nazorat ToshPTIning Test markazida test nazorati shaklida o`tkaziladi.
1.3. O’quv mavzusining bir turi laboratoriya mashg’ulotidir. Uni tayyorlash bilan kafedraning laboratoriya mudiri va laborantlari shug’ullanishadi.
1.4. Kafedraning barcha professorlari va dotsentlari talabalar uchun konsul’tatsiyalar o`tkazadilar.
1.5. 20 kishiga mo`ljallangan metodik kabinet mavjud bo`lib, keyingi yillarda u talabalarni rejali mashg’ulotlarini hamda TIJ ishlarini o`tkazishda o`quv xonasi sifatida ishlatilmoqda.
1.6. Har yili ma`ruzalar kursi va amaliy mashg’ulotlarga mul’timediyali illyustratsiyalar yangilanadi.


2. O`qishni mazmuni
O`quv jarayonini yaxshilash va uni metodik ta`minlash kafedraning asosiy ishi hisoblanadi.
2.1. ToshPTI Biokimyo kafedrasi, TTA Biokimyo kafedrasi bilan birga O`zR SSV tomonidan tasdiqlanadigan Biokimyo bo`yicha ishchi dasturni ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Ushbu dasturni tayyorlashda bevosita kafedra mudiri hamda kafedraning barcha xodimlari qatnashadilar.
2.2. Kafedrada yana Biokimyo bo`yicha yangi namunaviy dastur ishlab chiqilgan bo`lib, u patologik xolatlarni molekulyar-biologik asoslari hamda odam metabolizmini yosh xususiyatlarini qamrab olgan o`zgarishlarni yoritadi.
2.3. Kafedrada xodimlar tomonidan doimiy ravishda biokimyoning barcha bo`limlaridan joriy va yakuniy nazorat testlari yangilanib turiladi.

2.4.  Biologik kimyo bo’yicha asosiy darsliklar bo’lib quyidagilar hisoblanadi:

       1. Berezov T.T., Korovkin B.F. Biologicheskaya ximiya», M., 1990.

       2. Aleynikova T.L., Rubstova G.V. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po biologicheskoy ximii, 1988.

       3. Sobirova R.A.,  Inoyatova F.X., Shukurov I.B. «Biologik kime», Tashkent, 2008.

       4. Sobirova R.A., Abrorov O.A., Inoyatova F.X., Aripov A.N. «Biologik kime», Tashkent, 2006.

       5. Sultanov R.G., Xolmuxamedova N.M., Sultanxodjaev O.L., Karimova Sh.F. «Bioximiyadan amaliy mashgulotlar», Tashkent,  2006.

       6. Sultanov R.G., XolmuxamedovaN.M. «Bioximiyadan amaliy mashgulotlar», Toshkent, 1995.

       7. Nikolaev A.Ya. «Biologik ximiya», Tashkent, 1991.

 Bulardan tashqari talabalarga qo’shimcha darsliklar sifatida Rossiya mualliflarini darsliklari hamda rus tiliga tarjima qilingan chet el mualliflarining quyidagi darsliklari tavsiya qilinadi:

       1. Sultanov R.G., Ibragimov U.K. Sbornik bioximicheskix pokazatele

       2. «O’zbekiston biologiya jurnali»

       3. «O’zR FA Ma’ruz

       4. «Bioximiya», (Rossiya).

       5. Nikolaev A.Ya. «Biologicheskaya ximiya», Moskva, 2006  (elektron versiya).

       6. Berezov T.T., Korovkin B.F. «Biologicheskaya ximiya», M., 2006 (elektron versiya)

       7. Lenindjer A. Bioximiya, 1, 2, 3 tom. 1990 (rus va ingliz varianti)

       8. Kolman «Naglyadnaya bioximiya» (elektron versiya).

       9. Pod red. Severina E.S. «Bioximiya», 2007.

2.6. Talabalarga yana quyidagi elektron Internet-resurslar tavsiya qilingan:

http://ru.wikipedia.org

http://www.xumuk.ru

http://www.youtube.com

http://www.univertv.ru

http://www.molbiol.ru

http://www.dnatube.com

2.7. Kafedra xodimlari doimiy ravishda kimyo bo`yicha kirish testlarini o`tkazishda hamda abiturientlar orasida kimyoviy olimpiadalarni o`tkazishda taklif etiladilar.

       • Ma`ruza va amaliy mashg’ulotlarning kalendar-tematik rejalari (qarang: Yuklab oling)

       • Baholash mezonlari va Biologik kimyodan reyting tizimida baholash mezoni (qarang: Studentlarga)

       • Biokimyo bo`yicha bilimlarni saqlanib qolishini tekshiruvchi testlar ToshPTI ning test markazida mavjuddir.

Kafedraning o`quv-uslubiy ishlari

O`quv-uslubiy qo`llanmalar

1. Chop etilgan hamda xozirda biokimyo kursi mavzulari bo`yicha, shu jumladan ayrim fakul’tetlar uchun va ingliz tilida o`qiydigan chet el talabalari uchun yangi uslubiy va o`quv qo`llanmalari           tayyorlanmoqda. Test nazorati masalalari bo`yicha ham uslubiy qo`llanma tayyorlanmoqda.
2. Kafedra tomonidan 1 va 2 kurs bakalavrlari uchun o`zbek, rus va ingliz tillarida uslubiy va o`quv qo`llanmalari tayyorlangan va chop etilgan:

O’quv-uslubiy qo’llanmalar
Uslubiy qo’llanmalar nomiMualliflarChop etilgan joyiYilibetlari
1Metodika provedeniya laboratornix analizov v SVP, ix kliniko-diagnosticheskoe znachenie (dlya  studentov 2-kursa  pediatricheskogo i mediko-pedagogicheskogo  fakultetov  medistinskix VUZ)(rus. tilda)Saatov T. S.,Yuldashev N. M.,Ziyamutdinova Z. K.,Xaybullina Z. R.,Sultanxodjaev U. L.Akbarxodjaeva X.N.,Nishantaev M. K.«Yoshlar Matbuoti», 100113, sh. Tashkent, Chilanzar-8,k. Kataral, 602011y.30 b.
2QVPda bajariladigan tashxis usullari va ularning klinik-diagnostik ahamiyati.(Tibbiyot oily  o`quv yurtlari pediatriya va tibbiy-pedagogika fakultetlari 2-kurs talabalari uchun  o`quv  uslubiy qo`llanma)(uzbek.-lotin. tilda)Saatov T.S.,YuldashevN.M.,Karimova Sh.F. Ziyamutdinova Z.K.,Xaybullina Z.R, Sultanxajaev U.L.,Akbarxodjaeva X.N.,Nishantaev M.K.Toshkent2011y.30 b.
3QVPda bajariladigan laborator tashxis usullari va ularning klinik- diagnostik axamiyati.(Tibbiyot oliy uquv yurtlari pediatriya va tibbiy – pedagogika fakultetlari 2-kurs talabalari uchun)(uzbek. tilda)Saatov T.S.,Yuldashev  N.M.,Karimova Sh.F.,Ziyamutdinova Z.K.,Xaybullina Z.R.,Sultanxodjaev U.L.,Akbarxodjaeva X.N.,Nishantaev M.KToshkent2011 y.30 b.
4Methodology of  laboratory analysis performance, clinical-diagnostic interpretation.Saatov T.S.,YuldashevN.M.,KarimovaSh.F., Xaybullina Z.R.Tashkent2011y.30 p.
5“Bioanorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma–qadam bajarilishi” o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Suleymanova G.G.,Akbarxodjaeva X.N.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan.Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y36 b.
6“Bioanorganik kimyo fanidan testlar to’plami” o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Ayxodjaev B.K.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G.,Azimov A.M.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y70 b.
7“Bioanorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Suleymanova G.G. “Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y35 b.
8“Bioanorganik kimyo fanidan testlar to’plami” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Ayxodjaev B.K.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y63 b.
9“Bioanorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Suleymanova G.G.,Akbarxodjaeva X.N.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y61 b.
10“Bioanorganik kimyo fanidan testlar to’plami” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Ayxodjaev B.K.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G.,Azimov A.M.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y60 b.
11“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” o’quv-uslubiy qo’llanma Alimxodjaeva N.T.,Arifjanov S.Z.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G.,Azimov A.M.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxona-sida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y35 b.
12“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Ikramova Z.A. “Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y35 b.
13“Bioorganik kimyo fanidan testlar to’plami” (lotin) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Arifjanov S.Z.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G.,Azimov A.M.“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y59 b.
14“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Ikramova Z.A.,Akbarxodjaeva X.N.,“Geo fan poligraf” MChJ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y35 b.
15“Bioorganik kimyo fanidan теsтlar тoplami” (rus tili)  o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Arifjanov S.Z.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G., Azimov A.M.“Geo fan poligraf” МЧЖ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y60 b.
16“Bioorganik kimyo fanidan amaliy ko’nikmalarning qadamma – qadam bajarilishi” (rus tili) o’quv-uslubiy qo’llanmaAlimxodjaeva N.T.,Suleymanova G.G.,Akbarxodjaeva X.N.,“Geo fan poligraf” МЧЖ bosmaxonasida chop etilgan. Manzili: 100170, Toshkent sh., Do’rmon yo’li ko’chasi, 24 uy2013 y34 b.
17«Sut biohimiyasy» Yuldashev N.M.,Karimova Sh.F.,Ziyatdinova Z.K.,Ismailova G.O.,Nishantaev M.K. «The original layout extremum press» MCHZH nashriёti, 100053 Tashkent shahri, Bogishamol 3. 2015 y40 b. 2,5 b.t.              
18«Oddiy va patologik holatlarda lipidlar almashinuvi» o’quv-usluby qo’llanmaYuldashev N.M.,
Ziyamutdinova Z.K.,
Karimov Sh.F.,
Akbarhodzhaeva H,N.,
Sultanhodzhaev U.L.
«Original reja Eksteremum press» MCHZH nashriёti, 100053 Toshkent shah’ri, Bogishamol 3.2016.63 betlar7,6 b.t.
19Kimyo. Test vazifalarni Solutions. 2014-2015Ismailova G.О.Arizachi Kutubxona. Testlar: a tutorial. Toshkent 2016 tipografiyani. «Spektr Media Group» MChJga. Toshkent, Bunyodkor ko’chasi, 282016.240 betlar24,2 b.t.
Uslubiy tavsiyanomalar
NomiMualliflarNashriyot
1.«Gipoksiya ploda: effektivnost nanodoz antioksidantov» (rus. tilda)Xaybullina Z.R.O’zR Sog’liqni Saqlash Vazirligi fan va oliy o’quv yurtlari boshqarmasi rahbari, Ataxanov Sh.E.OOO «Vita color», 04.08.11, №8/118. 15 -bet.  Toshkent -2011y.
Darsliklar
NomiMualliflarNashriyot
1.«Tibbiy kimyo» (uzb. tilda)Alimxodjayeva N.T.,Ikramova Z.A.,Suleymanova G.G.,Tadjiyeva X.S. МЧЖ “Fan va ta’lim poligraf” bosma­xo­na­sida chop etildi100170, Toshkent shahar,Do‘rmon yoli ko‘cha, 24-uy.452 bet, shartli bosma tabog’I 28,75Toshkent – 2017

Kafedrada darslik va o`quv-uslubiy qo`llanmalarning elektron variantlari mavjud.

    • Elektron o’quv-uslubiy qo’llanmalar (qarang: Yuklab oling)