Uzbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi buyrug’iga binoan 1993yil 2sentyabrda ToshPMI Tibbiy biologiya va g’enetika kafedrasi qoshida «Tibbiy genetika» kursi tashkil qilindi va kurs raxbari etib b.f.d. professor O.E.Eshonqulov tayinlandi. 28.08.1995 yildagi ilmiy kengash qaroriga binoan «Tibbiy genetika» kursi «Tibbiy genetika kafedrasiga aylantirildi. 2004 yildan boshlab «Tibbiy genetika» kursi «Asab kasalliklari, bolalar asab kasalliklari» kafedrasi bilan birlashib «Asab kasalliklari, bolalar asab kasalliklari va Tibbiy genetika» kafedrasi deb ataldi. Kafedra mudiri etib t.f.d. professor Sodikova.G.K. » Tibbiy genetika» kursi boshligi kilib professor O.E.Eshonkulov tayinlandi.