Professor

Ishankulov Artikbay

Ishankulov Artikbay 28 avgust 1949 yilda Jizzakh viloyatida tug’ilgan. Toshkent Tibbiyot institutini tamomlagan.

Professor

Sharipova Madina Karimovna

Sharipova Madina Karimovna 1952 yilda tug\’ilgan.1974 yilda O\’rta Osiyo Pediatriya Tibbiyot institutini tamomlagan.

Katta assistent

Boboniyazov Kamiljan Kuranbayevich

Boboniyazov Komiljon Kuranbaevich 16 Aprel 1959 yilda Xorazm viloyatida tug’ilgan. 1989 yil O’rta Osiyo Pediatriya Tibbiyot institutini tamomlagan.

assistent

Bosimov Muxammadjon Shukrillayevich

Bosimov Muxammadjon Shukrillayevich 1 Sentyabr 1970 yilda Jizzax viloyatida tug’ilgan. 1994 yil Toshkent Pediatriya Tibbiyot Institutini tamomlagan.