Karshiev Dilshod Abdurakhmonovich

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent - doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-7960-9016

 • Ish telefoni: +998 (90) 174 56 02
 • E-mail: dilshodqarshiyev1964@gmail.com

Urmanova Gulbakhor Urinbaevna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-9857-5483

 • Ish telefoni: +998 (94) 600 69 55
 • E-mail: g.urunbayevna@gmail.com

Ravshanov Normakhmad Xxx

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Professor
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6965-7156

 • Ish telefoni: +998 (97) 446 35 70
 • E-mail: fmurodov1@yandex.ru

Nurmukhamedov Abdufattakh Makhkamovich

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3841-5880

 • Ish telefoni: +998 (90) 968 80 48
 • E-mail: a_fattax@mail.ru

Islamov Yuldosh Nugmanovich

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha
Moddiy javobgarlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-2522-4225

 • Ish telefoni: +998 (93) 534 39 24
 • E-mail: y.nugmanovich@gmail.com

Mirbabaev Shukhrat Rashitovich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 1157-040

 • Ish telefoni: +998 (98) 115 70 40
 • E-mail: shmirboboyev@gmail.com

Abdusattorov Sarvar Shokirovich

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-2087-1810

 • Ish telefoni: +998 (90) 331 56 56
 • E-mail: s.shokirovich@gmail.com

Yuldashev Bakhrom Ergashevich

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-6682-1520

 • Ish telefoni: +998 (90) 929 91 04
 • E-mail: baxrom@rambler.ru