Kafedra hodimlari  tomonidan 27 ta o’quv – uslubiy qo’llanmalar yaratilgan.

1. «Medistina  va  biologik  fizikasidan  laboratoriya  ishlarining metodik  ishlamalari», (studentlar  uchun). Toshkent 1990 y.
2. «Tibbiy va biologik fizikadan laboratoriya ishlaridan metodik qo’llanma» 2006y
3.«Meditsina va biologiya fizikasidan laboratoriya ishlarining metodik ishlanmalari» 2006 y.
4.“Tibbiyot texnikasi fanidan amaliy mashg’ulotlar uchun metodik qo’llanma” ToshPTI 2006 y. Y.N.Islamov
5.Tibbiyot tenikasi fanidan amaliy mashg`ulotlar uchun uslubiy qo`llanma ToshPTI 2006 y. Y.N.Islamov
6.«Metodicheskie razrabotki prakticheskix zanyatiy po medistinskoy texnike»  ToshPTI 2006y. Y.N.Islamov