Ashurova Dilfuza Tashpulatovna

Kafedra mudiri

Ilmiy daraja: Fan doktori
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 28 57
 • E-mail: d.ashurova7900@mail.ru

Lipartiya Meri Givievna

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent- Mustaqil izlanuvchi PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-9742-3557

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 36 58
 • E-mail: edo.meri2019@gmail.com

Akhrarova Nigora Abdugaparovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Dotsent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-4490-2463
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 36 58
 • E-mail: akhrarova.nigora@mail.ru

Saidova Aziza Yakubzhonovna

Javobgar shaxs
Ilmiy ishlar bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0002-3089-4151
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (71) 260 31 26
 • E-mail: dr.aziza_saidova@mail.ru

Sharapov Bobirkhon Utkurovich

Javobgar shaxs
Moddiy javobgarlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Fan nomzodi
Ilmiy unvoni: Assistent - doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-5779-521X

 • Ish telefoni: +998 (90) 968 64 42
 • E-mail: bobur64sharapov@gmail.com

Umarova Marguba Sayfidinovna

Javobgar shaxs
Davolash ishlari bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 13

 • Ish telefoni: +998 (99) 852 57 05
 • E-mail: Umarguba1963@mail.ru

Sadirkhodzhaeva Azizakhon Alavitdinovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-0485-8381

 • Ish telefoni: +998 (97) 443 05 53
 • E-mail: sadirxodjaevaaziza@gmail.com

Tursunova Oliya Abduraufovna

Javobgar shaxs
O’quv-uslubiy ishlar/Magistratura bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: orci-dorg-0000-0002

 • Ish telefoni: +998 (99) 870 93 10
 • E-mail: oliya237@gmail.com

Khaldarbekova Malika Akhinzhanovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-5116-234X

 • Ish telefoni: +998 (90) 996 03 88
 • E-mail: malika_06uz@mail.ru

Nurmatova Nadira Sandzharovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 2132-3131-2312-1231

 • Ish telefoni: +998 (97) 710 35 75
 • E-mail: nadiraakbarova@gmail.com

Mukhammaderova Dilnoza Shukhrat Kizi

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0035-4362-3344-6035

 • Ish telefoni: +998 (97) 425 25 53
 • E-mail: dr.m.dilnoza@gmail.com

Sharipova Zilola Ubaydullaevna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0001-8941-5664

 • Ish telefoni: +998 (97) 728 25 78
 • E-mail: saripovazilola913@gmail.com

Madrakhimova Dilafruz Mammatovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 8888-9999-6666-6666

 • Ish telefoni: +998 (99) 783 56 37
 • E-mail: dilyatimajavaguly@gmail.com

Yusupova Gulasar Komilovna

Javobgar shaxs
Xalqaro hamkorlik bo’yicha

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-3353-0588
Faxriy davlat mukofotlari: 1 2

 • Ish telefoni: +998 (97) 716 00 11
 • E-mail: gulasar0011@gmail.com

Yadgarova Norbibi Dzhaparovna

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-1983-4227
Faxriy davlat mukofotlari: 1

 • Ish telefoni: +998 (90) 964 25 48
 • E-mail: yadgarova2548@gmail.com

Shermatova Zukhra Abdukhamidovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 0000-0003-2891-3074

 • Ish telefoni: +998 (97) 470 02 30
 • E-mail: shzuxra@mail.ru

Umarova Marguba Sayfutdinovna

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: http-sorc-idor-gm

 • Ish telefoni: +998 (99) 852 57 05
 • E-mail: umarguba63@gmail.com

Sadikova Arofat Mukhitdin Kizi

Javobgar shaxs
Ma’naviyat va ma’rifat bo’yicha / kuratorlik

Ilmiy daraja: Ilmiy darajasiz
Ilmiy unvoni: Assistent - doktorant PhD
Iqtibos: O'tish
Muallifning ORCID IDsi: 1111-4541-5522-1514

 • Ish telefoni: +998 (90) 963 27 18
 • E-mail: sedarofat116@gmail.com