Dars berish jarayoni yangi texnologiya uslublari orqali beriladi (grafik organayzer, loyiha, keys uslublari, multimediya ma’ruza materiallari). Undan tashqari, 2- va 3- kurs dasturining boblariga binoan bir qator tematik o’quv xonalar (8) mavjud. O’quv ishi 1 Kafedra xodimlari bolalar kasalliklari propedevtikasi, bolalarni umumiy parvarishi va hamshiralik ishi nazariyasi fanlari bo’yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llagan holda o’quv-uslubiy tavsiyalar, o’quv qo’llanmalari va darsliklar yaratishda faol ishtirok etishmoqda. O’quv ishi 2 O’quv ishi 3.

Hozirgi kunda ular tomonidan 15 ta o’quv-uslubiy qo’llanmalar, 2 ta darslik va o’quv qo’llanmalari nashr qilingan. O’qitish ko’rsatkichlari, professor o’qituvchilarning mavqei shakllandi, malakasi oshdi, yangi pedagogik texnologiyalar o’rganildi. Olingan ilmiy amaliy bilimlar “Yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotda tadbiq etilishi” nomli to’plamda nashr etildi. O’quv ishi 4

murabbiylik hisoboti 2015-2016

Ochiq darslar rejasi 2015-2016

kalendar tematik reja

dars jadvali

navbatchilik royhati