Kafedraning o‘quv-uslubiy faoliyati uchun mas’ul: assistent Tursunova O.A.

Kafedrada tahsil oladigan talabalar: pediatriya fakultetining 1-kurs “Tibbiyot mutaxassisligiga kirish” fanidan, Oliy hamshiralik ishi fakulteti 1-kurs “Hamshiralik ishi” fanidan, pediatriya, tibbiyot va tibbiyot-pedagogika fakulteti 2, 3-kurs talabalari – “Bolalar kasalliklari propedevtikasi” fanidan, tibbiyot-biologiya fakulteti 4-kurs “Gematologiya” fanidan, xalqaro fakultet 2 va 3-kurs talabalari “Bioetika” fanidan. Kafedrada “Pediatriya” ixtisosligi boʻyicha klinik ordinatorlar ham tayyorlanadi.

2023/2024 oʻquv yili uchun dars jadvali

      Душанба    Сешанба  Чоршанба  Пайшанба  Жума  Шанба
9:00–10:20          10:35–11:5512:50–14:1514:30–15:509:00–10:20          10:35–11:5512:50–14:1514:30–15:509:00–10:20          10:35–11:5512:50–14:1514:30–15:509:00–10:20        10:35–11:5512:50–14:1514:30–15:509:00–10:20          10:35–11:5512:50–14:1514:30–15:509:00–10:20          10:35–11:5512:50–14:1514:30–15:50
1Axрарова Н.A. КДП-2320-2              315-1    
2Ядгарова Н.Д. Дом малютки104-1104-2  102-1103-2  101-2   107-1102-2  101-1105-1  103-1106-1  
3Садирходжаева А.А. МФ-215  315-2  306-1  304-1  323-2  305-2  325-2  
4Умарова М.С. КДП-1313-ди  310-ди311-ди302-1312-ди 304-2301-1  303-2
5Турсунова О.А. КДП-3 102-ОХИ101-ОХИ ХФД-301324-2  103-ОХИ ХФД-302ХФП-301
6Шарипова З.У. Кабул-4308-2316-2312-1306-2302-2311-2302-ди305-1301-ди303-ди 307-1  
7Мадрахимова Д.М. Кабул-2319-ди  317-1315-ди   322-ди 310-2313-1  316-1
8Шерматова З.А. МФ-222 319-2   323-ди318-2      322-1  
  9Садикова А.М. МФ-214324-ди       325-ди 321-2    314-1  
10Халдарбекова М.А. КДП-5308-ди313-2301-2 311-1314-2309-ди  310-1307-ди  312-2
11Мухамадёрова Д.Ш. МФ-212306 ДИ317-2304-ДИ309-1  305 ДИ  308-1309-2303-1307-2  
12Тураева Ю.Ш. Кабул-1316-ди  321-ди318-1319-1327-2  323-1 317-ди 318-ди  
13Марупова Н.А. Кабул-3320-ди112-2 326-2 110-2314-ди322-2320-1 122-1 121-1321-1    
14Мамбеткаримова М.С. МФ-214 111-2116-2115-1115-2120-1113-2114-2119-1 108-2123-1     117-1109-2118-1    
15Абдуллаева У.У. Сим.Центр     105-2120-2 107-2 119-2     114-1116-1  106-2117-2118-2 
16Садикова Р.Р. Симул.центр  109-1110-1  112-1123-2108-1122-2113-1121-2        111-1    

Bolalar kasalliklari propedevtikasi fanidan III kurs 60910300 – Pediatriya ishi yo’nalishi talabalariga 2023-2024 o’quv yili uchun ma’ruzalar tematik rejasi

1.Bolalar hazm qilish tizimi anatomo-fiziologik hususiyatlari va kasalliklari semiotikasi Bolalarda hazm tizimi anatomo-fiziologik hususiyatlari. Bolalarda uchraydigan  hazm tizimi kasalliklari semiotikasi (o‘tkir  qorin, sariklik, mal’absorbsiya, gastroenterokolit, jigar yetishmovchiligi) va sindromlari.
2.Bolalar siydik hosil qilish va siydik ajratish a’zolari anatomo-fiziologik hususiyatlari va kasalliklari semiotikasi Ayiruv organlari anatomo – fiziologik hususiyatlari.  Kasalliklar semiotikasi va sindromlari (siydik qoldig‘i sindromi, buyrak yetishmovchiligi sindromi). 
3.Bolalarda qon va qon yaratuvchi a’zolar anatomo-fiziologik hususiyatlari va kasalliklari semiotikasi Bolalar qon va qon hosil bo‘lish a’zolari anatomik – fiziologik hususiyatlari. Qon va qon hosil bo‘lish a’zolari kasalliklari sindromi (anemiya, leykoz, gemorragik, periferik limfa tugunlari kattalashish) va semiotikasi (periferik qonni asosiy ko‘rsatkichlarini kamayishi, ko‘payishi).
4.Bolalarda endokrin tizimi anatomo-fiziologik hususiyatlari va  kasalliklari semiotikasi Bolalarda endokrin tizimini anatomik fiziologik hususiyatlari. Bolalarda endokrin tizimini asosiy kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
5.Bolalarda moddalar almashinuvi. Bolalarda suv-tuz almashinuvi hususiyatlari. Bolani yoshiga qarab organizmdagi suv mikdorini va uning xujayra ichida va tashqarisida taqsimlanishi. Kislotali-ishqoriy muvozanat. Suv – tuz almashinuvi buzilishi (degidratasiya, suv intoksikasiyasi), giperosmolyar holat. Metabolik asidoz, respirator asidoz. Metabolik alkaloz, respirator alkaloz, eksikoz.
6.Bolalarda energiya almashinuvi. Bolalarda energiya almashinuvi hususiyatlari, energiya, oqsil va kaloriyaga bo‘lgan talab. Oqsil, uglevod va yog‘ almashinuvi hususiyatlari. Oqsil (seliakiya, sigir suti oqsilini hazm qila olmaslik, aminoasidopatiyalar), uglevod (disaxaridlar yetishmovchiligi, glikogenozlar, galaktozemiya, fruktozuriya va fruktozemiya) va yog‘ (giperlipidemiya, to‘qima lipidlari sindromi) almashinuvi asosiy kasalliklar semiotikasi
7.Bolalarni ko‘krak suti bilan ovqatlantirish Ko‘krak suti bilan ovqatlantirish va uning bolani to‘g‘ri rivojlanishidagi ahamiyati. Qo‘shimcha ovqat.

Bolalar kasalliklari propedevtikasi  fanidanIII kurs60910300 – Pediatriya ishi yo’nalishi talabalariga 2023-2024 o’quv yili  uchun amaliy mashg’ulotlar tematik rejasi

 1Bolalarda hazm tizimini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari.
 2Bolalarda hazm tizimini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari. Koprogramma interpretasiyasi
 3Bolalarda hazm tizimini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
 4Bolalarda siydik hosil qilish va ajratish a’zolarini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari. Siydik tahlillari interpretasiyasi
 5Bolalarda siydik hosil qilish va ajratish a’zolarini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
 6Bolalarda qon yaratish a’zolarini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari. Turli yoshdagi bolalarda periferik qon tarkibi.
 7Bolalarda qon yaratish a’zolarini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
 8Bolalarda endokrin tizimini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari
 9Bolalarni jismoniy, asab-ruhiy va jinsiy rivojlanishini kompleks baholash.
10 Bolalardan anamnez yig‘ish va barcha a’zo va tizimlar bo‘yicha ob’ektiv tekshirish. Kasallik tarixini himoyalash.
 11Bolalarni ko‘krak bilan oziqlantirishni fiziologik asoslari. Bolalarni ko‘krak bilan oziqlantirishni qo‘llab – quvvatlash
 12Ko‘krak bilan boqishda ona va bola tomonidan bo‘ladigan qiyinchiliklarda maslahat berish tamoyillari. Emizikli onalarni ovqatlanish tartibi
 13Qo‘shimcha ovqat berish. Bolalarga qo‘shimcha ovqat berish muddatlari va qoidalari. Qo‘shimcha ovqatlarni tayyorlash texnologiyalari. 
 14Bolalarni davolovchi  ovqatlantirish haqida tushuncha.
 152 yoshdan katta bolalarni rasional ovqatlantirish bo‘yicha maslahatlar.

Bolalar kasallikalari propedevtikasi ” fanidan III davolash ishi fakultetitalabalarining 2022-2023 o’quv yilining kuzgi semestri uchun amaliymashg’ulotlar kalendar-tematik rejasi

1.Bolalarda hazm tizimini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari. Koprogramma interpretasiyasi
2.Bir yoshgacha bolalarda hazm tizimini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
3.Bir yoshdan katta bolalarda hazm tizimini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
4.Bolalarda siydik hosil qilish va ajratish a’zolarini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari. Siydik tahlillari interpretasiyasi
5.Bolalarda siydik hosil qilish va ajratish a’zolarini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
6.Bolalarda qon yaratish a’zolarini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari. Turli yoshdagi bolalarda periferik qon tarkibi.
7.Bolalarda qon yaratish a’zolarini kasalliklari semiotikasi va sindromlari.
8.Bolalarda endokrin tizimini anatomo-fiziologik hususiyatlariga ko‘ra tekshirish usullari
9.Bolalarni jismoniy, asab-ruhiy va jinsiy rivojlanishini kompleks baholash.
10.Bolalardan anamnez yig‘ish va barcha a’zo va tizimlar bo‘yicha ob’ektiv tekshirish. Kasallik tarixini himoyalash.
11.Bolalarni ko‘krak bilan oziqlantirishni fiziologik asoslari. Bolalarni ko‘krak bilan oziqlantirishni qo‘llab – quvvatlash
12.Ko‘krak bilan boqishda ona va bola tomonidan bo‘ladigan qiyinchiliklarda maslahat berish tamoyillari. Emizikli onalarni ovqatlanish tartibi
13.Qo‘shimcha ovqat berish. Bolalarga qo‘shimcha ovqat berish muddatlari va qoidalari.
14.Qo‘shimcha ovqatlarni tayyorlash texnologiyalari. 
15.Bolalarni davolovchi  ovqatlantirish haqida tushuncha.
16.2 yoshdan katta bolalarni rasional ovqatlantirish bo‘yicha maslahatlar.

Bolalar kasallikalari propedevtikasi ” fanidan III davolash ishi fakulteti talabalarining 2023-2024 o’quv yilining kuzgi semestri uchun ma’ruzalar kalendar-tematik rejasi

1Bolalar hazm qilish tizimi anatomo-fiziologik hususiyatlari va kasalliklari semiotikasi Bolalarda hazm tizimi anatomo-fiziologik hususiyatlari. Bolalarda uchraydigan  hazm tizimi kasalliklari semiotikasi (o‘tkir  qorin, sariklik, mal’absorbsiya, gastroenterokolit, jigar yetishmovchiligi) va sindromlari.
2Bolalar siydik hosil qilish va siydik ajratish a’zolari anatomo-fiziologik hususiyatlari va kasalliklari semiotikasi Ayiruv organlari anatomo – fiziologik hususiyatlari.  Kasalliklar semiotikasi va sindromlari (siydik qoldig‘i sindromi, buyrak yetishmovchiligi sindromi). 
3Bolalarda qon va qon yaratuvchi a’zolar anatomo-fiziologik hususiyatlari va kasalliklari semiotikasi Bolalar qon va qon hosil bo‘lish a’zolari anatomik – fiziologik hususiyatlari. Qon va qon hosil bo‘lish a’zolari kasalliklari sindromi (anemiya, leykoz, gemorragik, periferik limfa tugunlari kattalashish) va semiotikasi (periferik qonni asosiy ko‘rsatkichlarini kamayishi, ko‘payishi).

Tibbiyot kasbiga kirish fanidan I kurs  60910300 – Pediatriya ishi yo’nalishi talabalariga 2023-2024 o’quv yili  uchun amaliy mashg’ulotlar tematik rejasi

 1Bolalar huquqlarini himoyalovchi Xalqaro Konvensiya. Bolalarga va o‘smirlarga davolash-profilaktik yordam ko‘rsatishning zamonaviy tamoyillari. Tibbiyot xodimlari faoliyatining etik-deontologik  tamoyillari.2 soat
 2Shifoxonasining tuzilishi: ma’muriy – xo‘jalik bo‘lim, qabul bo‘limi, davolash bo‘limlari, mahsus davolash bo‘limlari, tashxislash bo‘limi, yordamchi bo‘limlar. Shifoxonani ishlash tartibi: davolash-ximoyalash, sanitar-gigienik, epidemiyaga qarshi kurash tartibi2 soat
 3Qabul bo’limini tuzlishi va ish faoliyatini shakllantirish. Bemor bolalarni tashish (transportirovka) qoidalari. Turli yoshidagi va og‘ir  bemor bolalarni tashish (transportirovka) hususiyatlari2 soat
 4Davolovchi bo’limini tuzlishi va ish faoliyatini shakllantirish. Bemor xonasini sanitar holatini nazorat qilish, toza va ishlatilgan  choyshablarni saqlash va almashtirish tartibi.  Bemor bolalar ota-onalarining tashrifi va oziq-ovqat olib kelishini nazorat qilish. Xamshira postini tashkil qilish. Tibbiy xujjatlar va navbatchilikni qabul qilish va topshirish tartibi va qoidalari. Dori vositalarini hisobga olish va saqlash2 soat
 5Jarroxlik bo’limini tuzlishi va ish faoliyatini shakllantirish. Bog’lov xonasini tuzilishi, aseptika va antiseptika haqida tusuncha2 soat
 6Peanimatsiya va intensiv davolash bo’limini tuzlishi va ish faoliyatini shakllantirish. Ogir bemorlarni parvarish qilish. Yotoq ayralarni oldini olish2 soat
 7Hozirgi zamon tibbiyotida yatrogeniya va evtonoziya muammolari2 soat
 8Shifoxonani epidemiyaga qarshi kurash ish tartibi. Dezinfeksiya turlari. Dezinfeksiyalovchi suyuqliklarni tayyorlash va ishlatish texnikasi2 soat
 9Shifoxonani sanitar-gigienik ishlash tartibi. Bolalar shifoxonasi xodimlarining shaxsiy gigienasi. Turli yoshdagi sog‘lom va bemor bolalarni shaxsiy gigenasi. Bemorlarni ustki kiyimlari va o’rin ko’rpasini almashtirish qoidalari2 soat
 10Chaqaloqlarni cho‘miltirish texnikasi. Ko‘z, quloq, sochlarni parvarishi, qizlar gigienasini o‘ziga xosligi. Turli yoshdagi bolalarni kiyim kechaklari, poyafzali. Erta yoshdagi bolalarni tuvakka o‘rgatish. Katta yoshdagi bemorlarni xojatga chiqishida yordamlashish2 soat
 11Bolalarni shifoxona sharoitida ovqatlantirishni tashkil qilish. Parxez taomlari. Oshxona va ovqat tarqatish xonasini jixozlanishi. Idish tovoqlarni yuvish va dezinfeksiya qilish. Porsionnik tuzish qoidalari. Bir yoshgacha sog‘lom bolalarni ovqatlantirish haqida tushuncha2 soat
 12Bolalarni chiniqtirish to‘g‘risida tushuncha. Chiniqtirish turlari. Skelet deformasiyasini oldini olish. Uqalash texnikasi. Gimnastika2 soat
 13Turli yoshdagi bolalarni jismoniy va asab-ruhiy tarbiyalash vositalari. Turli yoshdagi bolalarni kun tartibi, uyqu. Jismoniy, aqliy, estetik tarbiyani kompleks elementlari. Bolalar xonasini estetik jihozlash. Xona anjomlari va o‘yinchoqlarni tanlash2 soat
 14Dorilarni organizmga enteral yuborish qoidalari. Dorilarni organizmga yuborishda kuzatiladigan asoratlar (nafas yo‘llariga tiqilishi, anafilaktik shok)2 soat
 15Dorilarni organizmga parenteral yuborish usullari va qoidalari. Dorilarni organizmga yuborishda kuzatiladigan asoratlar (dorili, havoli emboliya, infil’trat, abssess, gematoma, igna sinishi, anafilaktik shok)2 soat

2023-2024 oquv yili uchun Bolalar kasalliklari propedevtikasi fanidan 3 soatli amaliy mashg‘ulot o‘tish xronokartasi

BoshlanishtugashiMashg‘ulot rejasidavomiyligi
09.0009.05Tashkiliy qism5 min
09.0509.35Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi30 min
09.3509.40Tanaffus5 min
09.4010.00Talabalarga amaliy ko‘nikmalarni o‘rgatish20 min
10.0010.20Ukituvchi nazorati ostida talabalar mustakil ishi20 min
10.2010.35Tanaffus15 min
10.3511.05Yangi mavzuni tushintirish davomi30 min
11.0511.15Xulosa va uyga vazifa10 min
Boshlanish vaqtiTugash vaqtiDars rejasiDavomiyligi
12.5513.00Tashkiliy qism5 min
13.0013.35Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi35 min
13.3513.40Tanaffus5 min
13.4013.55Talabalar bilan bemorlar kuratsiyasi15 min
13.5514.15O‘qituvchi nazorati ostida talabalar mustaqil ishi20 min
14.1514.30Tanaffus15 min
14.3014.50Yangi mavzuni tushuntirish20 min
14.5015.10Hulosa va uyga vazifa20 min
15.1015.15Tanaffus5 min

2023-2024 oquv yili uchun Bolalar kasalliklari propedevtikasi fanidan 4 soatli amaliy mashg‘ulot o‘tish xronokartasi

BoshlanishtugashiMashg‘ulot rejasidavomiyligi
09.0009.05Tashkiliy qism5 min
09.0509.35Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi30 min
09.3509.40Tanaffus5 min
09.4010.00Talabalarga amaliy ko‘nikmalarni o‘rgatish20 min
10.0010.20Ukituvchi nazorati ostida talabalar mustakil ishi20 min
10.2010.35Tanaffus15 min
10.3511.05Yangi mavzuni tushintirish davomi30 min
11.0511.15Tanaffus5 min
11.1511.45Yangi mavzuni tushintirish davomi30 min
11.4511.55Xulosa va uyga vazifa10 min
Boshlanish vaqtiTugash vaqtiDars rejasiDavomiyligi
12.5513.00Tashkiliy qism5 min
13.0013.35Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi35 min
13.3513.40Tanaffus5 min
13.4013.55Talabalar bilan bemorlar kuratsiyasi15 min
13.5514.15O‘qituvchi nazorati ostida talabalar mustaqil ishi20 min
14.1514.30Tanaffus15 min
14.3014.50Yangi mavzuni tushuntirish20 min
14.5015.10Hulosa va uyga vazifa20 min
15.1015.15Tanaffus5 min
15.1515.45Yangi mavzuni tushintirish davomi30 min
15.4515.55Xulosa va uyga vazifa10 min

2023-2024 oquv yili uchun “Tibbiyot kasbiga kirish” fanlaridan 2 soatli amaliy mashg‘ulotni o‘tish  xronokartasi

Boshlanish vaqtiTugash vaqtiDars rejasiDavomiyligi
09.0009.05Tashkiliy ishlar5 min
09.0509.20Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi15 min
09.209.40Amaliy ko‘nikmalar demonstratsiyasi20 min
9.409.45tanaffus5 min
9.459.55Talabalar bilan bemorlar kuratsiyasi10 min
9.5510.10Uy ishini tushuntirish15 min
10.1010.20Xulosa va uyga vazifa.10 min
Boshlanish vaqtiTugash vaqtiDars rejasiDavomiyligi
10.3510.40Tashkiliy ishlar5 min
10.4010.55.Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi15 min
10.5511.15Amaliy ko‘nikmalar demonstratsiyasi20 min
11.1511.20tanaffus5 min
11.2011.30Talabalar bilan bemorlar kuratsiyasi10 min
11.3011.45Uy ishini tushuntirish15 min
11.4511.55Xulosa va uyga vazifa.10 min
Boshlanish vaqtiTugash vaqtiDars rejasiDavomiyligi
12.5513.00Tashkiliy ishlar5 min
13.0013.15.Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi15 min
13.15.13.35.Amaliy ko‘nikmalar demonstratsiyasi20 min
13.3513.40.tanaffus5 min
13.40.13.50.Talabalar bilan bemorlar kuratsiyasi10 min
13.5014.05.Uy ishini tushuntirish15 min
14.05.14.15.Xulosa va uyga vazifa.10 min
Boshlanish vaqtiTugash vaqtiDars rejasiDavomiyligi
14.3014.35Tashkiliy ishlar5 min
14.3514.50Uy vazifasini tekshirish va muxokamasi15 min
14.5015.10Amaliy ko‘nikmalar demonstratsiyasi20 min
15.1015.15tanaffus5 min
15.1515.25Talabalar bilan bemorlar kuratsiyasi10 min
15.2515.40Uy ishini tushuntirish15 min
15.4015.50Xulosa va uyga vazifa.10 min
Hafta kunlariDushanba SeshanbaChorshanbaPayshanbaJumaShanba
Ф.И.Ш
Ассистент Мадрахимова Д.М.     
Ассистент Тўраева Ю.Ш.     
Старший преподаватель Ядгарова Н.Д.
Ассистент Халдарбекова М.А.
     
Ассистент Умарова М.С.
Ассистент Мухаммадёрова Д.Ш.
    +  
Ассистент Шарипова З.У.     + 
Ассистент Туляганова А.З.      +

Болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси 2023-2024 ўқув йилида маърузачиларнинг

ФИШлавозими
1Ашурова Д.Т.Профессор, т.ф.д., кафедра мудири
2Ахрарова Н.А.Доцент, т.ф.н.
3.Садирходжаева А.А.Доцент, т.ф.н.
4.Мамбеткаримова М.С.Ассистент, т.ф.н.
5.Ядгарова Н.Д.Катта ўқитувчи
6.Турсунова О.А.ассистент

Болалар касалликлари пропедевтикаси кафедраси 2023-2024 ўқув йилида ЯБда иштирок этувчи  профессор – ўқитувчиларнинг

ФИШлавозими
 Ашурова Д.Т.Кафедра мудири, профессор т.ф.д
 Ахрарова Н.А.Доцент, т.ф.н.
 Садирходжаева А.А.Доцент, т.ф.н.
 Мамбеткаримова М.С.Ассистент, т.ф.н.
 Ядгарова Н.Д.Катта ўқитувчи
 Турсунова О.А.Ассистент
 Умарова М.С.Ассистент
 Мадрахимова Д.М.Ассистент
 Шарипова З.У.Ассистент
 Мухамадёрова Д.Ш.Ассистент
 Халдарбекова М.А.Ассистент
 Тўраева Ю.Ш.Ассистент
 Садикова Р.Р.Ассистент
 Маърупова Н.Ассистент
 Абдуллаева У.У.Ассистент
 Юсупова Г.К.Ассистент
 Шерматова З.А.Ассистент
 Садикова А.М.Ассистент